Digitale verktøy som tilrettelegging

UiO har tilgjengelig flere digitale verktøy som kan avlaste studenten, i studiehverdagen og under eksamen. Kom og lær om hvordan de brukes. 

OBS: møtet er flyttet fra kl 0930 til kl 1015 samme dag!

Formål og innhold

Deltakerne får informasjon om aktuelle digitale verktøy i arbeidet med tilrettelegging. Verktøyene er like aktuelle for tilrettelegging i studiehverdagen og under eksamen. Silurveien har også en del tilleggsprogrammer som kan være hensiktsmessig å bli kjent med.

Noen eksempler på digitale verktøy som blir gjennomgått på møtet:

  • Lingdys
  • TextPilot
  • SuperNova
  • Office Lens og Engasjerende leser
  • Dragon Naturally Speaking

Formålet er at ansatte som veileder studenter med nedsatt funksjonsevne eller særskilte behov, eller saksbehandlere for tilrettelegging av eksamen blir tryggere på hvilke digitale verktøy UiO har tilgjengelig, og bruksområder for disse.

Temamøtet vil bære preg av presentasjon og gjennomgang av disse verktøyene, men det settes av tid til erfaringsutveksling og reflekterende spørsmål i grupper på slutten av møtet. 

Målgruppe

Møtet er spesielt relevant for ansatte som veileder studenter med nedsatt funksjonsevne og/ eller saksbehandler søknader om tilrettelegging til eksamen eller i studiehverdagen.

Varighet

1 t og 45 min 

Møteledere

  • Tor Morten Vangen, Avdeling for studieadministrasjon       
  • Thao Elizabeth Nguyen, Avdeling for studieadministrasjon

Påmelding

Påmelding skjer i nettskjema. Her kan du også tipse oss om problemstillinger knyttet til digitale verktøy som du ønsker belyst i møtet. 

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til Thao Elizabeth Nguyen

Arrangør

Seksjon for Studiekvalitet, Avdeling for Studieadministrasjon

 

Publisert 16. okt. 2019 14:48 - Sist endret 19. nov. 2019 08:17