Utsatt til 27.oktober: Tilrettelegging i Silurveien og registrering i FS (via Zoom)

Presentasjon fra temamøtet om tilrettelegging i Slurveien og FS-registrering

 

Formål og innhold

Formålet med dette møtet er å gjennomgå hvordan tilretteleggingstiltak registreres riktig i FS, og hvilke romalternativer og utstyr som eksisterer i Silurveien. Hensikten er at studie-/eksamenskonsulenter skal bli tryggere på hva som er mulig å innvilge, hvordan registrere dette riktig og samtidig redusere risiko for feilregistreringer som medfører ulemper for studenter på eksamensdagen. 

Agenda for møtet: 

- Felles rutiner og retningslinjer

- Kort oversikt over programvarer, utstyr og rom i Silurveien

- FS og registrering av tilpasning og tilrettelegging

 

Hvis du har problemstillinger du ønsker å ta opp på temamøtet så er det fint om dette blir notert i påmeldingsskjemaet. Møtet tar ikke for seg enkeltsaker.  

Målgruppe

Arrangementet er forbeholdt ansatte som arbeider direkte med tilrettelegging av skoleeksamen.  

Varighet

1 time og 30 minutter.

Innledere

Temamøtet er innledet av ansatte ved Avdeling for studieadministrasjon. 

Påmelding

Påmelding via nettskjema

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til Thao Elizabeth Nguyen

Publisert 27. feb. 2020 15:06 - Sist endret 10. nov. 2021 09:54