Møte med studenten - endagskurs

Hvordan kan studieinformatører møte studenter på en god måte? Kurset bevisstgjør deltakerne på hvordan de kan møte forskjellige typer personligheter og situasjoner, og hvordan egen adferd spiller inn.

Formål

Hensikten med kurset er å gi en felles forståelse av hva det innebærer å fremstå profesjonelt overfor studenter, søkere and andre som henvender seg til UiO. Målet er at deltakerne blir trygge på sin egen arbeidsrolle, og kan møte studentens behov på en tilfredsstillende måte.

Innhold

Kurset vil bestå av både teori, praktiske øvelser og trening knyttet til aktuelle problemstillinger (case) som er relevante for deltakerne. Du vil få innblikk i ulike pedagogiske metoder og verktøy, og noe trening i å anvende disse. 

Du vil lære om forskjellene mellom rådgivning, veiledning og informasjon, og hvordan benytte de som separate verktøy. Gjennom teori, modell og øvelser vil du lære å «sortere» og hvordan håndtere ulike henvendelser du kan møte i din arbeidshverdag på en god måte.

Det vil også være en del om å motstå manipulasjon. Teori, modell og praktiske øvelser vil gi deg innsikt i å forstå manipulasjonsprosesser, og du vil få mulighet til å trene på å snu disse prosessene til konstruktive kommunikasjonsprosesser. 

Målgruppe

Administrativt ansatte som gir muntlig studieinformasjon og/eller veiledning til studenter. Dagskurset er spesielt beregnet for deltidsansatte studentmedarbeidere, men åpent for alle administrativt ansatte som jobber med studenter.

Varighet

Kursdagen varer 09.00-15.45. Kaffe/te serveres fra 08.30.

Kursholder

Anne Nygaard Audum

Antall deltagere

15 pr. kurs

Påmelding

Meld deg på her

Vi gjør oppmerksom på at påmelding må avklares med leder og er bindende.

Du må oppgi riktig stedkode for fakturering av kurset i påmeldingen.

Alle som får plass får tilsendt bekreftelse på påmelding i god tid før kurset.

Påmeldingsfrist

Fredag 15. oktober 2021

Det tas forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det ikke er nok påmeldte deltakere, eller hvis det blir iverksatt strengere smitteverntiltak pga covid-19 som gjør at det ikke er mulig å avholde kurset.

Påmeldingsskjema vil bli stengt når kurset er fulltegnet. Vi oppfordrer dere til å melde ifra til Nirmala Eidsgård hvis dere er interessert i å delta på et kurs senere. 

Pris

Dagskurs: kr 1900,-.

Prisen inkluderer lunsj og kaffe/te.

Faktura sendes i etterkant av kurset.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål eller forfall meldes til Nirmala Eidsgård.

 

 

Publisert 7. okt. 2021 11:03 - Sist endret 7. okt. 2021 11:03