Temamøte: Oppfølging av internasjonale studenter

UiO mottar hvert år ca 1700 nye internasjonale studenter. Hvordan kan vi sørge for at de ulike studentgruppene følges opp på best mulig måte? På dette møtet vil vi snakke om bolig, oppholdstillatelse og oppfølging underveis i studiene.

Formål

  • Etablere felles kunnskap om arbeidsfordelingen ved UiO og skape et godt samarbeid mellom enhetene som følger opp internasjonale studenter
  • Sikre at internasjonale studenter ivaretas og får den hjelpen de trenger.

Innhold

  • Boliggaranti for internasjonale studenter - endringer høst 2019
  • Fornyelse av oppholdstillatelse for studenter 
  • Krav til studieprogresjon - UDIs versus UiOs regelverk
  • Oppfølging av internasjonale studenter underveis i studiene
  • Hvem gjør hva - ressurser på UiO  

Målgruppe

Temamøtet er åpent for alle interesserte, men er spesielt rettet mot studiekonsulenter som følger opp internasjonale studenter underveis i studiene. 

Varighet

1 time

Det vil bli servert kaffe/te fra kl 08:45. Møtet starter kl 09:00. 

Antall deltagere

40

Innledere

  • Mariana Larsen Hatzianastasiou - Avdeling for studieadministration, Seksjon for opptak

  • Sigrid Bøe Elgsaas - Avdeling for studieadministration, Seksjon for opptak

Påmelding

Meld deg på her

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål eller forfall meldes til Sigrid Bøe Elgsaas

Publisert 29. apr. 2019 12:10 - Sist endret 29. apr. 2019 14:46