Fagutvikling for undervisere ved IMB

Instituttet tilbyr følgende ressurser for fagutvikling av undervisere i profesjonsutdanningen og masterprogrammet i klinisk ernæring.


Pedagogisk basiskompetanse

Pedagogisk basiskompetanse er obligatorisk for faste vitenskapelige ansatte ved UiO etter gjeldende regler. Se kurskalender for tider og påmelding.

Kurs i PBL-veiledning

Kurs i PBL-veiledning tilbys som en valgfri, liten modul i pedagogisk basiskopetanse for vitenskapelig ansatte. Se kurskalender for tider og påmelding.

Veiledning i gruppeledelse

Instituttet har etablert en rutine for mentoring av nye PBL- og LSB-veiledere. Den innebærer at nye gruppelærere får tilbud om å hospitere i gruppen til to erfarne gruppelærere. Følgende lærere kan kontaktes for avtale:

Tore Jahnsen (Modul 1)
Arild Njå (Modul 2)

I tillegg har alle gruppeoppgaver en fagansvarlig som kan kontaktes for spørsmål om den spesifikke oppgaven. Navn og kontaktinformasjon er oppgitt på lærerveiledningen.

Seminar om LSB-undervisning

Vil bli annonsert.

Video for selvevaluering av forelesninger

Instituttet har etablert en rutine for forelesere som ønsker å evaluere seg selv med video. Man sender enkelt og greit en e-post til senioringeniør Erik Holt ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap og avtaler tid og sted for opptaket. Så kan man velge om man vil ha videofilen på e-post eller minnepinne.

Team-based learning (TBL)

Instituttet har etablert en interessegruppe for kompetanseutvikling innen TBL-undervisning. Mer informasjon følger.
 

Publisert 2. juli 2015 12:21 - Sist endret 29. jan. 2020 12:34