Klinisk veiledning i odontologi


Kurs i klinisk veiledning i odontologi

Målgruppe

Kurset har ansatte og stipendiater som er involvert i klinisk undervisning på Det odontologiske fakultet som målgruppe. Kurset starter opp hver høst og avsluttes med en samling i januar året etter.

Bakgrunn

Klinisk veiledning i odontologi er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for pedagogikk (IPED) og Institutt for klinisk odontologi (IKO).

Det baserer seg på utviklingsprosjektet "Ny klinikk" som ble initiert av Det odontologiske fakultet og gjennomført i samarbeid med Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP, PFI) i perioden 2010- 2013.

Formål

Ambisjonen er å mobilisere gode krefter for å skape den beste kliniske undervisningen i klinikken. Hensikten med kursmodulen er å utvikle instruktøren i sin profesjonelle rolle som god veileder og fagperson. I tillegg er det et mål å bidra til økt felles kunnskapsgrunnlag og samarbeid om studentenes veiledning i klinikken. Målet er å utvikle instruktørenes veiledningskompetanse og utvikle gode "rollemodeller".

Innhold

Hoveddel

To dagers oppstartsseminar arrangeres av IKO med samling på Åsgårdstrand. Workshop ledet av Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP) og IKO med sterkt fokus på ideutvikling og planlegging av eget arbeid. Arbeidsformer: Forelesninger, gruppearbeid, øvelser og notater.

Implementeringsfase

Tre-fire måneders arbeidsfase hvor deltakerne arbeider med individuelle utviklingsarbeider og deltar i veiledningsgrupper med en fakultetsoppnevnt veileder. Arbeidsformer: Individuelt arbeid og arbeid i grupper.

Oppfølgingsdel

En dag på campus hvor deltakerne og gruppene presenterer sine utviklingsarbeider i plenum, drøfter notater og diskuterer erfaringer fra implementeringsfasen. Halve dagen brukes til øvelser i veiledning. Arbeidsformer: Presentasjon i plenum, drøfting i grupper, innspill fra fagledere, instituttleder og studiedekan.

Godkjenning

  • Deltakelse på hoveddel og oppfølgingsdel.
  • Deltakelse i møter og utviklingsaktiviteter i implementeringsfasen.
  • Godkjente notater vedrørende utfordringer i klinikken og utviklingsoppgaven.

Godkjent som etterutdanning i NTF

Deltagerne som får godkjent kurset, kan registrere kurstimene (36 t) i Den norske tannlegeforenings etterutdanningssystem. I tillegg får deltakerne et kursbevis som utstedes fra Institutt for pedagogikk og tilsvarer en stor modul under paraplyen universitetspedagogikk- kurs ved Universitetet i Oslo.

Deltakerliste og gruppe- og oppgavefordeling vil bli lagt ut ved kursslutt i januar.

Veiledningsforumet

Veiledningsforumet har sprunget ut som en fortsettelse av kurset Klinisk veiledning i odontologi.

Publisert 29. juni 2015 10:48 - Sist endret 22. nov. 2021 09:41