Nettverk og utvalg UiO

Alle nettverk som eies av en avdelingsdirektør i LOS og som har deltakere fra enhetene skal utarbeide mandat. Mandatet skal godkjennes av universitetsdirektøren. Se retningslinjer for opprettelse av nettverk.

Nettverk Eier av nettverk

Koordineringsgruppe for likestilling

Universitetsledelsen

Direktørnettverket

Universitetsdirektøren
Arkivansvarligforummandat Avdeling for administrativ støtte
Forvaltningsteam for eksternt finansiert virksomhet – mandat Avdeling for administrativ støtte
Innkjøp - superbrukerforum Avdeling for administrativ støtte
Innkjøpsforum Avdeling for administrativ støtte

Økonomiledernettverket

Avdeling for administrativ støtte
CRIStin-nettverket – mandat Avdeling for fagstøtte
Eksamensnettverket Avdeling for fagstøtte
FS-nettverket Avdeling for fagstøtte
Forskningsadministrativt nettverk (FANE UiO) Avdeling for fagstøtte
Forskningsetisk utvalg Avdeling for fagstøtte
Forum for forskerutdanning Avdeling for fagstøtte
Godkjenningsgruppa Avdeling for fagstøtte
Immaterialrettsutvalget Avdeling for fagstøtte
Informasjonskoordinatorgruppen Avdeling for fagstøtte
Internasjonaliseringsnettverket Avdeling for fagstøtte
Kommunikasjonsnettverket Avdeling for fagstøtte
Nettredaksjonen ved UiO Avdeling for fagstøtte
Nettverk for studentrekruttering Avdeling for fagstøtte
Timeplanleggingsnettverket Avdeling for fagstøtte
Si fra nettverket – mandat (pdf) Avdeling for fagstøtte
Studieledernettverket - nettverk for administrative studieledere Avdeling for fagstøtte
Studiestartnettverket Avdeling for fagstøtte
Studiewebnettverket Avdeling for fagstøtte
UiOs komité for Scholars at Risk (SAR-komiteen) Avdeling for fagstøtte
Utvalg for nord-sør-samarbeid Avdeling for fagstøtte
Nettverk for HR-ledere Avdeling for personalstøtte
Nettverk for administrative ledere Avdeling for personalstøtte
PK-nettverket Avdeling for personalstøtte
Personalrutineforvaltning Avdeling for personalstøtte

Sekretariatet for hovedavtaleverket

Avdeling for personalstøtte
Administrativ IT Lederstøtte
Systemgruppeforum - nettverk for systemgrupper Lederstøtte
AV-faglig nettverk USIT
IT-ledernettverket USIT

Arbeidsmiljøutvalg (AMU/LAMU)

Enhet for helse, miljø og sikkerhet

Nettverk for HMS-koordinatorer – mandat (pdf)

Enhet for helse, miljø og sikkerhet
Nettverk for beredskapskoordinatorer - mandat (pdf) Enhet for helse, miljø og sikkerhet
Publisert 18. des. 2015 14:19 - Sist endret 3. jan. 2018 12:15