UiOs nettverk og utvalg

Alle nettverk som eies av en avdelingsdirektør i LOS og som har deltakere fra enhetene skal utarbeide mandat. Mandatet skal godkjennes av universitetsdirektøren. Se retningslinjer for opprettelse av nettverk.

Tips: Klikk på kolonnetittel for å sortere listen.

Nettverk Eier av nettverk
Administrativ IT LederstøtteLederstøtteLederstøtteEnhet for lederstøtte
Administrative ledere-nettverk Avdeling for personalstøtte
Arbeidsmiljøutvalg (AMU/LAMU)Arbeidsmiljøutvalg (AMU/LAMU) Enhet for HMS og beredskap
Arkivansvarligforum – mandat Avdeling for administrativ støtte
AV-faglig nettverk USIT
Beredskapskoordinatorer-nettverketmandat (pdf) Enhet for HMS og beredskap
Cristin-nettverket – mandat Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon
Digitale undervisningstjenester Avdeling for studieadministrasjon, Seksjon for digitale tjenester
Direktørnettverket Universitetsdirektøren
DML-systemgruppeforum  
Eksamensnettverket Avdeling for studieadministrasjon
Forskningsadministrativt nettverk (FANE UiO) Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon
Forskningsetisk utvalg Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon
Forum for forskerutdanning Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon
Forum for internasjonalisering, mangfold og inkludering (FIMI) Avdeling for personalstøtte
Forvaltningsteam for eksternt finansiert virksomhet – mandat Avdeling for administrativ støtte
FS-nettverket Avdeling for studieadministrasjon
Godkjenningsgruppa Avdeling for studieadministrasjon
HMS-koordinatorer-nettverk – mandat (pdf) Enhet for HMS og beredskap
HR-ledere-nettverk Avdeling for personalstøtte
Immaterialrettsutvalget Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon
Informasjonskoordinatorgruppen Avdeling for studieadministrasjon
Innkjøp – superbrukerforum Avdeling for administrativ støtte
Innkjøpsforum Avdeling for administrativ støtte
Innovasjonsrådet Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon
Internasjonalt nettverket Avdeling for studieadministrasjon
IT-ledernettverket USIT
Kommunikasjonsledernettverket Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Koordineringsgruppe for likestilling Universitetsledelsen
Nettredaksjonen ved UiO Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Personalrutineforvaltning Avdeling for personalstøtte
PK-nettverket Avdeling for personalstøtte
Profesjonsfaglig forum Avdeling for studieadministrasjon
Ressursgruppe for SFF/SFI Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon
Sekretariatet for hovedavtaleverket Avdeling for personalstøtte
Sentral beredskapsledelse Universitetsledelsen
Si fra nettverket – mandat (pdf) Avdeling for studieadministrasjon

Skikkanettverket

Avdeling for studieadministrasjon
Studentrekruttering-nettverk Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Studieledernettverket – nettverk for administrative studieledere Avdeling for studieadministrasjon
Studiestartnettverket Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Studiewebnettverket Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Systemgruppeforum – nettverk for systemgrupper Enhet for lederstøtte

Tilrettelegging i studiehverdagen - nettverk

Avdeling for studieadministrasjon, Seksjon for studiekvalitet.
Timeplanleggingsnettverket Avdeling for studieadministrasjon
UiOs komité for Scholars at Risk (SAR-komitéen) Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon
Utvalg for nord-sør-samarbeid Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon
Verneombud ved UiO Enhet for HMS og beredskap
Økonomiledernettverket Avdeling for administrativ støtte
Publisert 18. des. 2015 14:19 - Sist endret 2. nov. 2021 22:33