UiOs nettverk og utvalg

Alle nettverk som eies av en avdelingsdirektør i LOS og som har deltakere fra enhetene skal utarbeide mandat. Mandatet skal godkjennes av universitetsdirektøren. Se retningslinjer for opprettelse av nettverk.

Tips: Klikk på kolonnetittel for å sortere listen.

Nettverk Eier av nettverk
Administrativ IT LederstøtteLederstøtteLederstøtteEnhet for lederstøtte
Arbeidsmiljøutvalg (AMU/LAMU)Arbeidsmiljøutvalg (AMU/LAMU) Enhet for HMS og beredskap
Arkivansvarligforum – mandat Avdeling for administrativ støtte
AV-faglig nettverk USIT
Cristin-nettverket – mandat Avdeling for fagstøtte
Direktørnettverket Universitetsdirektøren
DML-systemgruppeforum  
Eksamensnettverket Avdeling for fagstøtte
Forskningsadministrativt nettverk (FANE UiO) Avdeling for fagstøtte
Forskningsetisk utvalg Avdeling for fagstøtte
Forum for forskerutdanning Avdeling for fagstøtte
Forvaltningsteam for eksternt finansiert virksomhet – mandat Avdeling for administrativ støtte
FS-nettverket Avdeling for fagstøtte
Godkjenningsgruppa Avdeling for fagstøtte
Immaterialrettsutvalget Avdeling for fagstøtte
Informasjonskoordinatorgruppen Avdeling for fagstøtte
Innkjøp – superbrukerforum Avdeling for administrativ støtte
Innkjøpsforum Avdeling for administrativ støtte
Internasjonaliseringsnettverket Avdeling for fagstøtte
IT-ledernettverket USIT
Kommunikasjonsnettverket Avdeling for fagstøtte
Koordineringsgruppe for likestilling Universitetsledelsen
Nettredaksjonen ved UiO Avdeling for fagstøtte
Nettverk for administrative ledere Avdeling for personalstøtte
Nettverk for beredskapskoordinatorer – mandat (pdf) Enhet for HMS og beredskap
Nettverk for HMS-koordinatorer – mandat (pdf) Enhet for HMS og beredskap
Nettverk for HR-ledere Avdeling for personalstøtte
Nettverk for studentrekruttering Avdeling for fagstøtte
Personalrutineforvaltning Avdeling for personalstøtte
PK-nettverket Avdeling for personalstøtte
Sekretariatet for hovedavtaleverket Avdeling for personalstøtte
Sentral beredskapsledelse Universitetsledelsen
Si fra nettverket – mandat (pdf) Avdeling for fagstøtte
Studieledernettverket – nettverk for administrative studieledere Avdeling for fagstøtte
Studiestartnettverket Avdeling for fagstøtte
Studiewebnettverket Avdeling for fagstøtte
Systemgruppeforum – nettverk for systemgrupper Enhet for lederstøtte
Timeplanleggingsnettverket Avdeling for fagstøtte
UiOs komité for Scholars at Risk (SAR-komitéen) Avdeling for fagstøtte
Utvalg for nord-sør-samarbeid Avdeling for fagstøtte
Økonomiledernettverket Avdeling for administrativ støtte
Publisert 18. des. 2015 14:19 - Sist endret 2. mai 2018 14:50