SKAIT er flyttet til SK-AIT

Nettstedet er flyttet til SK-AIT sammen med de andre strategiske koordineringsgruppene.

Publisert 13. jan. 2021 11:23 - Sist endret 13. jan. 2021 11:23