Strategisk koordineringsgruppe (SKAIT)

Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systemer (SKAIT) skal ivareta helheten i universitetets administrative IT-virksomhet. Dette skal gi brukervennlige og mer kosteffektive administrative IT-løsninger for UiO gjennom bedre samhandling rundt initiering, innføring, forvaltning og drift og avvikling av administrative IT-systemer.

Mandat og sammensetning

Strategisk koordineringsgruppe er oppnevnt og gitt mandat av universitetsdirektøren i tråd med universitetsstyrets tilslutning til anbefalingene i rapporten “Administrative IT-systemer” i møtet 27. januar 2012.

Neste møte

Adgangsbegrenset (krever innlogging):

 

 

Kontakt:

Sekretariatet:
janth@admin.uio.no

Mobil: 415 73 778

Leder:

Fakultetsdirektør Benedicte Rustad

E-post:
benedicte.rustad@jus.uio.no

Telefon:
22859847

 

Søk i møtereferater