Ansvars- og myndighetsskart

Med utgangspunkt i modellen av systemers livsløp er det etablert en strukturert forvaltningsmodell for hver enkelt fase i systemenes livssyklus.

I beskrivelsen av de forskjellige livsfasene er det et hovedpoeng å definere ansvar og oppgaver knyttet til de ulike rollene i systemeierskapet. Dette er gjort ved definere ansvar og oppgaver til den enkelte rolle i ansvars- og myndighetskart. I disse kartene benyttes følgende koder for å angi relasjonen mellom rolle og oppgave/ansvar:

Faser Fase 1: Initiering Fase 2: Innføring
Roller i systemeierskapet Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Universitetsdirektøren B I i B B I
SKAIT TI B I TI bTI b
Systemeier tUA bTUA BTUA tUA tUA BTUA
Prosesseier Rua Rua Rua Rua Rua Rua
Enhetsbruker,
fakultetene og LOS
ri ri ri ri ri ri
Fagforeniger (IDF) I i   I i  
Sluttbruker       ri ri ri
Applikasjonsforvalter r r r RIua RIua RIua
Teknologiforvalter Rua Rua Rua rIua riua riua
Driftsleverandør       Riua Riua Riua
Systemutvikler       Riua Riua Riua
Systemleverandør       ra ra ra
Aktiviteter i fasene
 • Beslutning om oppstart av aktiviteten
 • Behovsvurdering
 • Interessentanalyse
 • Integrasjon og samspill
 • Kost-/nytteanalyse
 • Beslutning om innføring
 • Anbudsprosess
 • Valg av løsning
 • Spesifikasjon
 • Løsningsbeskrivelse
 • Prosjektplan
 • Beslutning om overføring til drift og forvaltning
Faser Fase 3: Forvaltning og drift Fase 4: Avvikling
Roller i systemeierskapet Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Universitetsdirektøren i i i B I i
SKAIT I i i TI B I
Systemeier BUA BUA BUA tUA bUA BUA
Prosesseier Rua bRua bRua Rua TRua bRua
Enhetsbruker,
fakultetene og LOS
ri ri ri ri ri ri
Fagforeniger (IDF) i i   I i  
Sluttbruker ri ri ri      
Applikasjonsforvalter rIua rIua rIua RIua RIua RIua
Teknologiforvalter Ri ri ri riua riua riua
Driftsleverandør rIua rIua rIua Riua Riua Riua
Systemutvikler Riua Riua Riua riua riua riua
Systemleverandør ra ra ra I I I
Aktiviteter i fasene
 • Oppstart inkl SLA
 • Veikart
 • Endringshåndtering
 • Leverandøroppfølging
 • Brukerinvolvering
 • Utredning
 • Interessentanalyse
 • Kost/nytteanalyse
 • Beslutning om avvikling
 •       A - Hovedansvar for framdrift
 • a - Delansvar for framdrift
 • B - Beslutningsansvar
 • b - delbeslutningsansvar
 • I - Skal informeres
 • i - informeres ved behov
 • R - skal rådføres
 • r - rådspørres ved behov
 • T - tilrår
 • t - anbefaler besluttet
 • U - utredningsansvar
 • u - utredningsansvar delspørsmål
Publisert 6. feb. 2017 15:22 - Sist endret 20. des. 2019 13:21