Klassifisering av administrative IT-systemer

De administrative IT- systemene klassifiseres etter viktighet, omfang, betydning for organisasjonen på tre nivåer:

 • Et system på høyeste nivå 1 skal være gjenstand for de strengeste forvaltningsprosedyrer
 • Systemer på midlere, nivå 2 og laveste, nivå 3 behandles etter mindre omfattende rutiner

Systemeier er ansvarlig for klassifiseringen av sine systemer.

Nivå 1: Virksomhetskritiske systemer

Nivå I omfatter systemer som anses som virksomhetskritiske for hele universitetets organisasjon. Slike systemer vil være karakterisert følgende:

 • Tunge og dyre systemer i anskaffelse og drift
 • Mange enheter bruker systemet
 • Systemet har mange brukere
 • Systemet har grensesnitt mot mange andre systemer
 • Systemet forvalter autoritative data

Fremtidige tilsvarende systemer legges også på Nivå I. Krav til systemeierskap på Nivå I vil være omfattende. Det må forventes at systemeierskapet forvaltes av en gruppe og ikke en enkeltperson.

Nivå 2- og Nivå 3-systemer

Nivå 2 systemer har følgende karakteristika:

 • Systemer med personsensitive opplysninger, og som ikke er et nivå 1-system
  Eller har:
 • Mange brukere
 • Virksomhetskritisk eller kritisk

Nivå 3 systemer kjennetegnes som følger:

 • Systemer uten personsensitive opplysninger
 • Begrenset antall brukere
 • Ikke virksomhetskritisk

Definisjon av sensitive personopplysninger gitt av Datatilsynet: 'Hva er en personopplysning?

Nasjonale systemer

De nasjonale fellessystemene, for eksempel de som inngår i BOT-samarbeidet, må håndteres etter en modell som er tilpasset den beslutnings- og forvaltningsstrukturen som er etablert på tvers av de deltakende universitetene. Når man først har etablert et slikt nasjonalt samarbeid må selvfølgelig alle deltagere bidra til å finne felles løsninger som gagner alle universitetene. Dette krever både tilpasningsevne og vilje til å finne kompromisser.

Forvaltningsregimet skal omfatte fellessystemene. Det betyr at også for disse systemene skal det utarbeides veikart, og beslutninger skal fattes iht. vedtatte ansvars- og myndighetskart. Avstemming mot de nasjonale samarbeidsorganene kommer inn som en tilleggsdimensjon.

 

Til UiOs systemer sortert etter nivå

Publisert 6. feb. 2017 15:22 - Sist endret 25. juni 2018 09:13