Nettverk for administrative ledere

Nettverket er en arena for informasjon, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling for administrative ledere ved UiO, Seksjon for lønn og Avdeling for personalstøtte, se mandat.

Nettverksaktiviteter

  • Det avholdes mellom 4-6 møter pr år.
  • Avdeling for personalstøtte innkaller til, leder møtene og skriver referat.
  • Avdeling for personalstøtte og Seksjon for lønn har ansvar for å bringe inn relevante fagtema.
  • Deltakere i nettverket inviteres til å komme med innspill til relevante tema. Alle tema som ønskes diskutert skal være forankret i egen enhet og innsendt på forhånd som forslag til agendapunkt.
  • I saker som krever at deltakerne stiller forberedt, er Avdeling for personalstøtte ansvarlig for å sende ut relevant informasjon på forhånd.
  • Deltakerne stiller som representanter for sin enhet, og er ansvarlig for at relevant informasjon som f.eks. endringer av policy, regelverksendringer og rutiner blir bragt tilbake til enhetene.

Kontakt

Ønsker du å delta i nettverket eller har du forslag til temaer som bør tas opp, spørsmål eller andre innspill, ta kontakt med Birte Borgund Koteng, Avdeling for personalstøtte.

Møter