Nettverk for administrative ledere

Nettverket er en forpliktende arena for informasjon, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling for administrative ledere ved UiO, Seksjon for lønn og Avdeling for personalstøtte. Formålet er å oppnå økt profesjonalisering gjennom å legge til rette for felles kompetansenivå, felles praksis og god etterlevelse av policy og rutiner, se mandat.

Møter

  • Det avholdes mellom 4-6 møter pr år. Avdeling for personalstøtte innkaller til og leder møtene. Det skrives korte oppsummeringer fra møtene.
  • Avdeling for personalstøtte og Seksjon for lønn har ansvar for å bringe inn relevante fagtema.
  • Deltakerne stiller som representanter for sin enhet. De skal stille forberedt i saker som gjennomgås og er ansvarlige for at relevant informasjon som f.eks. endringer av policy, regelverksendringer og rutiner blir bragt tilbake til enhetene.
  • Alle tema som ønskes diskutert av deltakere i nettverket skal være forankret i egen enhet og innsendt på forhånd som forslag til agendapunkt.

Møteplan og referater

Publisert 19. mai 2015 17:15 - Sist endret 3. aug. 2018 14:16