Fremdriftsplaner for Canvas og Leganto - alle semestre 2023

Vår 2023

Forslag til fremdriftsplan publiseres i begynnelsen av høstsemesteret 2022.

Forslag til fremdriftsplan - emner sommer 2023

Publiseres i begynnelsen av vårsemesteret 2023.

Forslag til fremdriftsplan - emner høsten 2023

Publiseres i begynnelsen av vårsemesteret 2023.