FIMI - Forum for internasjonalisering, mangfold og inkludering

Et forum for ansatte med et særlig ansvar for administrering av internasjonalisering, mangfold og inkludering.

Det skal være ett møte per semester der vi ønsker å løfte problemstillinger til diskusjon og erfaringsutveksling.

Dette kan danne grunnlag for videre arbeid og samarbeid.

Invitasjon til møtene sendes til en fast FIMI-liste, alle fakultet og museum er representert, samt relevante sentrale støttefunksjoner. Temaene vil avgjøre hvem andre som inviteres til å delta.

 

 

 

Møter

Kontakt