Forum for internasjonalisering, mangfold og inkludering

FIMIs formål er gjensidig utveksling av erfaring, kompetanseutvikling og samarbeid på tvers i organisasjonen

Høstens FIMImøte vil handle om mangfold blant studenter ved UiO. 

Innvandrere og etterkommere har høye ambisjoner når det gjelder studievalg og høyere utdanning. Hvordan kan vi ved  UiO rigge oss for at de

1) velger oss og 2) stimulere flere til å velge forskning som karrierevalg?

 

Vi vil blant annet komme inn på spørsmål knyttet til studentrekruttering til en større bredde av vår studieportefølje, sosial mobilitet og brudd med klassiske stereotypier. Vi vil også se på om tiltak som har vært rettet mot kjønn også kan være interessante i en bredere mangfoldskontekst, og på hvilke akademiske barrierer studenter med innvandrerbakgrunn kan støte på.

Program:

  • Innledning om søkere og mangfold ved Hedvig Lie Nygaard
  • Barrierer, identitet og danning i konteksten av akademiske interaksjoner ved David Burke, Akademisk skrivesenter (innlegget holdes på engelsk)
  • Rekruttering av studenter og forskere ved forsker Tony Sandset
  • Samtale mellom bidragsytere og salen
  • Erfaringsdeling og diskusjon rundt bordene

Påmelding

Publisert 8. nov. 2019 12:10 - Sist endret 1. des. 2019 11:25