Forum for internasjonalisering, mangfold og inkludering

FIMIs formål er gjensidig utveksling av erfaring, kompetanseutvikling og samarbeid på tvers i organisasjonen

Vårens FIMImøte vil handle om språkopplæring og krav for ansatte på UiO

Hvorfor er det viktig at vi tilbyr språkkurs for fast ansatte? Hvilke utfordringer møter våre internasjonale ansatte på veien når de skal lære seg norsk? Kan/bør vi gjøre noe for å tilrettelegge for språklæringen?

Dagens program

09:00 Intro ved ISMO

09.10- 09:40  Voksne ademikere og språklæring -Professer Anne Golden -MultiLing

09:40- 10:20: Status quo på UiO -Inger Egebakken

10:20 -10:50: Erfaringsutveksling                   

10:50 - 11:00 Hva er veien videre –ISMO

 

Påmelding

Publisert 23. apr. 2019 13:52 - Sist endret 24. mai 2019 08:41