English version of this page

Forskningsetisk utvalg ved UiO

Forskningsetisk utvalg ved UiO er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk.

Forskningsetisk utvalg kan på eget initiativ uttale seg om forskningsetikk. De behandler også enkeltsaker hvor det er påstand om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO.

Innmelding av forskningsetisk sak

Dersom du ønsker å melde inn en ny forskningsetisk sak, kan du benytte dette nettskjemaet.

Saksgang

Forskningsetiske enkeltsaker skal først håndteres på fakultetsnivå. Saker som ikke løses på fakultetsnivå kan legges fram for Forskningsetisk utvalg. Les mer om saksgangen ved påstand om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer (pdf).

Utvalgets mandat

Her kan du lese utvalgets mandat (pdf).

Utvalgets medlemmer og møteplan

Se utvalgets medlemmer og møteplan

Kontakt

Kontakt utvalgets sekretariat

e-post:forskningsetisk-utvalg@admin.uio.no

 
Publisert 14. sep. 2008 20:07 - Sist endret 19. aug. 2021 14:46