Forskningsetisk utvalg ved UiO

Forskningsetisk utvalg ved UiO er universitetets rådgivende organ for forskningsetikk.

Forskningsetisk utvalg kan på eget initiativ uttale seg om forskningsetikk. De behandler også enkeltsaker hvor det er påstand om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO.

Saksgang

Forskningsetiske enkeltsaker skal først håndteres på fakultetsnivå. Saker som ikke løses på fakultetsnivå kan legges fram for Forskningsetisk utvalg. Les mer om saksgangen ved påstand om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer (pdf).

Enkeltsaker som har vært behandlet i Forskningsetisk utvalg følges opp av administrasjonen ved Universitet i Oslo iht. Rutiner 1. juni 2016.

Utvalgets mandat

Her kan du lese utvalgets mandat (pdf).

Utvalgets medlemmer og møteplan

Se utvalgets medlemmer og møteplan

Kontakt

Utvalgets sekretær er Kristin Flagstad, juridisk seniorrådgiver i Avdeling for forskningsadministrasjon. Telefon 22 85 66 42, e-post: kristin.flagstad@admin.uio.no
 

Publisert 14. sep. 2008 20:07 - Sist endret 9. jan. 2019 11:00