Fagråd for eInfrastruktur

Fagråd for eInfrastruktur  er kompetanseressurs, innstillende organ og rådgivende arbeidsutvalg for UiOs Forskningsinfrastrukturutvalg på området eInfrastruktur.

Om fagrådet

Bakgrunn for utvalget, samt mandat og sammensetning.

Søk i dokumenter

Kontakt

Fagråd for eInfrastruktur kan kontaktes via sekretariatet eller fagrådet direkte.