Fagråd for eInfrastruktur i 2016-20

Evaluering av fagrådets virksomhet

I tråd med universitetsstyrets vedtak på møte 20.-21. juni 2019 i forbindelse med etableringen av Fagråd for eInfrastruktur og opptrappingsplanen for midler til eInfrastruktur ble det besluttet å starte en egenevaluering av fagrådets virksomhet på møte i Fagråd for eInfrastruktur 26. august 2019. Dette ble avsluttet med fagrådets egenevaluering på møte i Fagråd for eInfrastruktur 5. oktober 2020.

Virksomheten i 2017

Plan for arbeidet i Fagråd for eInfrastruktur i 2017 vedtatt på fagrådsmøte 31. januar 2017 og rapport om virksomheten behandlet på fagrådsmøte 28. november 2017.

Virksomheten i 2016

Rapport om virksomheten i 2016.