UiOs godkjente kjernefasiliteter

Fagrådet for kjernefasiliteter gjennomførte en første runde med godkjenningsordning for kjernefasiliteter ved UiO i 2019. Neste godkjenningsrunde vil trolig koordineres med Helse Sør-Øst sin prosess for sine kjernefasiliteter ca 2023. Med midler fra UiO livsvitenskap koordinerer Fagråd for kjernefasiliteter utlysninger for UiO-godkjente kjernefasiliteter

 

1. The Regional Core Facility in Translational MR Neuroimaging, Andreasses, MED/IKM 

2. KF Flow Cytometri OUS, Stokke

3. Core Facility for Advanced Light Microscopy, NALMIN, Stenmark (NI med NORMIC), MED/IKM

4. Core facility for Advanced Electron Microscopy, Brech/OUS-RR, MN/IBV

5. Advanced Light Microscopy NORMIC, Bakke, (NI med NALMIN), MN/IBV

6. Kjernefasilitet for bioinformatikk (BCF) / ELIXIR helpdesk UiO, Hovig, MN/IFI

7. National Core Facility for Human Pluripotent Stem Cells, Glover, MED/IMB

8. Norwegian Centre for X-ray Diffraction, Scattering and Imaging REsource Centre X-rays (RECX), Fjellvåg (NI), MN, KI

9. NORCRYST - Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium, Krengel MN/KI

10. Helse Sør-Øst regional kjernefasilitet for strukturbiologi, Dalhus, MED/IKM

11. UiO NMR Center, inkludert Norwegian NMR Platform (NNP), Oslo Node, Rise MN/KI

12. Norsk algekultursamling (NORCCA), del av ESFRI, Edvardsen MN/IBV

13. Klinisk studiesenter for ernæring, Henriksen/Ulven (tidl.Blomhof) MED/IMB

14. High-Throughput Chemical Biology Facility UiO, Landskron MED, NCMM

15. Zebrafish Core Facility UiO, Esguerra, MED, NCMM

16. NORBRAIN-1, Tønjum MED/IKM

17. Massespektrometri-laboratoriet, Uggerud, MN/KI

18. Plant laboratory – UiO climate controlled facility, Grini, MN/IBV

19. Cognitive and Translational Neuroscience Cluster (CTNC), Huster/Endestad, SV/IPS

20. fourMs lab (del av eVIR), Jensenius / HF, IMV

21. Elektronmikroskopisk Laboratorium, Roos, MN/IBV

22. Elektronmikroskopisk laboratorium, Amiry-Moghaddam, MED,IMB

23. Elektronmikroskopisk Laboratorie, Bergersen,OD/IOB

24. Avansert EM- lab, Reinholt/ OUS-RH

25. Proteomics, Thiede, MN/IBV

26. Proteomics Core Facility (PCF),  Tuula Nyman, OUS RR, MED/IKM

27. Genomics Core Facility, Meza-Zepeda, OUS-RR (NI, HSØ KF)

28. NorSeq, Undlien, OUS Ullevål (NI), MED/IKM

29. Regional kjernefasilitet for DNA-sekvensering, Undlien, OUS Ullevål (HSØ KF), MED/IKM

30. National Sequencing Center, Jakobsen, MN/IBV (NI)

31. Ancient DNA lab, Boessenkool, MN/IBV

32. Oslo Preclinical MR Core Facility, Sjaastad, OUS RH

33. Kjernefasilitet for stordyrforskning, Attramadal OUS RH

34. Norwegian Transgenic Center, Dalen, MED IMB

35. In vivo facility, Fyhn, MN, IBV

36. Avdeling for komparativ medisin (KPM), Engh, MED, IMB

37. Analytical Chemistry / Metabolomics, Ulven (tidligere Blomhof). MED, IMB

Publisert 25. aug. 2019 10:39 - Sist endret 1. des. 2021 23:41