UiOs godkjente kjernefasiliteter (per juli 2019)

1. The Regional Core Facility in Translational MR Neuroimaging, Andreassen

2. KF Flow Cytometri OUS, Stokke

3. Core Facility for Advanced Light Microscopy, NALMIN, Stenmark (NI med NORMIC)

4. Core facility for Advanced Electron Microscopy, Brech/OUS-RR

5. Advanced Light Microscopy NORMIC, Bakke, (NI med NALMIN)

6. Kjernefasilitet for bioinformatikk (BCF) / ELIXIR helpdesk UiO, Hovig

7. National Core Facility for Human Pluripotent Stem Cells, Glover

8. Norwegian Centre for X-ray Diffraction, Scattering and Imaging REsource Centre X-rays (RECX), Fjellvåg (NI)

9. NORCRYST - Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium, Krengel

10. Helse Sør-Øst regional kjernefasilitet for strukturbiologi, Dalhus

11. UiO NMR Center, inkludert Norwegian NMR Platform (NNP), Oslo Node, Rise

12. Norsk algekultursamling (NORCCA), del av ESFRI, Edvardsen

13. Klinisk studiesenter for ernæring, Retterstøl/Blomhof

14. High-Throughput Chemical Biology Facility UiO, NCMM/Landskron

15. Zebrafish Core Facility UiO, NCMM/Esguerra

16. NORBRAIN-1, Tønjum/Nagelhus

17. Massespektrometri-laboratoriet, Uggerud

18. Plant laboratory – UiO climate controlled facility, Grini

19. Cognitive and Translational Neuroscience Cluster (CTNC), Huster/Endestad

20. fourMs lab (del av eVIR), Jensenius

21. Elektronmikroskopisk Laboratorium, Roos/MN/IBV

22. Elektronmikroskopisk laboratorium, Amiry-Moghaddam/MED,IMB

23. Elektronmikroskopisk Laboratorie, Bergersen/OD/IOB

24. Avansert EM- lab, Reinholt/ OUS-RH

25. Proteomics, Thiede

26. Proteomics Core Facility (PCF),  Tuula Nyman, OUS RH , MED/IKM

27. Genomics Core Facility, Meza-Zepeda, OUS-RR (NI, HSØ KF)

28. NorSeq, Undlien, OUS Ullevål (NI)

29. Regional kjernefasilitet for DNA-sekvensering, Undlien, OUS Ullevål (HSØ KF)

30. National Sequencing Center, Jakobsen, MN/IBV (NI)

31. Ancient DNA lab, Boessenkool, MN/IBV

32. Oslo Preclinical MR Core Facility, Sjaastad, OUS RH

33. Kjernefasilitet for stordyrforskning, Attramadal OUS RH

34. Norwegian Transgenic Center, Dalen, MED IMB

35. In vivo facility, Fyhn, MN, IBV

36. Avdeling for komparativ medisin (KPM), Engh, MED, IMB

27. Analytical Chemistry / Metabolomics, Blomhof. MED, IMB

Publisert 25. aug. 2019 10:39 - Sist endret 18. juni 2020 11:32