Forum for forskerutdanning (FFF)

Forum for forskerutdanning (FFF) er et administrativt nettverk for UiOs arbeid med forskerutdanningen.

Forumet er et møtested for informasjons- og erfaringsutveksling og en tenkeboks for å få frem forslag til hvordan UiO kan øke kvaliteten på forskerutdanningen. Les mer om forumets mandat.

FFF består av nøkkelpersoner på fakultetene og i Avdeling for fagstøtte. Les mer om forumets medlemmer.

Forumet har normalt møter fire ganger i semesteret.

 

Publisert 22. sep. 2008 16:38 - Sist endret 26. juli 2016 11:04