Sekretariatet for hovedavtaleverket

Avdeling for personalstøtte har hovedansvaret for samarbeidet mellom tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver ved UiO.

Samarbeidet mellom partene er hjemlet i Hovedavtalen i staten (regjeringen.no) sammen med Tilpasningsavtalen ved UiO som er inngått lokalt ved UiO.

Hovedavtalen beskriver organisasjonenes rett til medbestemmelse, mens Tilpasningsavtalen er en konkretisering av hvordan hovedavtalen skal praktiseres ved UiO


Organisasjonenes medbestemmelse

For at tjenestemannsorganisasjonenes medbestemmelse skal ivaretas på en god måte, er det viktig at de trekkes inn i sakene på et så tidlig tidspunkt som mulig. Hovedavtalen sier hva det skal informeres om, hva som skal drøftes, og hvilke saker organisasjonene har forhandlingsrett på.

Saker som gjelder hele UiO skal behandles på sentralt nivå, mens saker som gjelder de respektive avdelinger/fakulteter behandles oftest på avdelingsnivå/fakultetsnivå.

Forhandlinger foregår normalt på sentralt nivå, men saker som kun berører lokale enheter, kan få delegert fullmakt til å forhandle på vegne av UiO.

Organisasjoner som har rettigheter etter hovedavtalen ved UiO

For tiden er det Forskerforbundet, Parat, Akademikerne og NTL-UiO som oppfyller krav til medlemsmasse og har rettigheter som arbeidstakerpart ved UiO etter Hovedavtalen i Staten.

UiO har avsatt ressurser til fastlønte tillitsvalgte som fordeles etter størrelsen på tjenestemannsorganisasjonene.

Møteplan 2019

Universitetsdirektørens IDF-møter

IDF = informasjon, drøfting, forhandling

1. kvartal 2019
Torsdag 17. januar Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH inkl. styresaker
Torsdag 31. januar Kl. 10.00.11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
Torsdag 14. februar Kl. 10.00-11.30 Møterom 3, 10. etasje, LSH  
Torsdag 21. februar Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH inkl. styresaker
Torsdag 28. februar Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
Mandag 21. mars Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
2. kvartal 2019
Torsdag 4. april Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH inkl. styresaker
Torsdag 25. april Kl. 08.00-09.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH inkl. styresaker
Torsdag 2. mai Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
Torsdag 16. mai Kl. 09.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
Mandag 27. mai Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH inkl. styresaker
Torsdag 06. juni Kl. 10.00 - 11.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH inkl. styresaker
Tirsdag 11. juni Kl. 13.00-14.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
3. kvartal 2019
Torsdag 22. august Kl. 10.00-11.30 Møterom 3, 10. etasje, LSHStyrerommet, 10. etasje LSH inkl. styresaker
Torsdag 29. august

Kl. 10.00-11.30

Kl. 12.00-13.30

Kl. 14.00-15.00

Styrerommet, 10. etasje LSH  
Torsdag 19. september Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje LSH  
4. kvartal 2019
Torsdag 3. oktober Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje LSH inkl. styresaker
Torsdag 17. oktober Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje LSH  
Torsdag 31. oktober Kl. 09.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
Torsdag 14. november Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje LSH inkl. styresaker
Torsdag 21. november Kl. 09.00-12.00 Styrerommet, 10. etasje LSH TemamøteTemamøte
Torsdag 12. desember Kl. 10.00-12.00 Styrerommet, 10. etasje LSH  

2.5.3-forhandlinger

Torsdag 7. februar Hele dagen Møterom 3, 10. etasje, LSH  
Torsdag 11. april Hele dagen Hannah Ryggen-rommet, 10. etasje, LSH  
Torsdag 13. juni Hele dagen Hannah Ryggen-rommet, 10. etasje, LSH  
Torsdag 5. september Hele dagen Møterom 3, 10. etasje LSH  
Torsdag 5. desember Hele dagen Møterom 3, 10. etasje LSH  

Andre planlagte møter etter hovedavtaleverket

Torsdag 24. januar Kl. 11.00-12.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Saker fra AP
Torsdag 7. mars Kl. 09.00-11.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Saker fra AP
Torsdag 28. mars Kl. 9.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH Partssamarbeid
Onsdag 3. april Kl. 10.00-12.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Saker fra AP
Torsdag 4. april Kl. 09.00-10.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Saker fra AP
Onsdag 24. april Kl. 11.00-12.30 Møterom 3  
Torsdag 25. april Kl. 09.30-10.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH Saker fra AP
Torsdag 2. mai Kl. 09.00-10.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Saker fra AP
Torsdag 24. mai Kl. 11.00-13.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Midlertidighet
Fredag 7. juni Kl. 12.00-13.30 Styrerommet, 10. etasje LSH Saker fra AP
Onsdag 21. august Kl. 08.30-11.30 Hannah Ryggen, 10. etasje LSH IDF-seminar
Torsdag 26. september Kl. 14.00-15.00 Styrerommet, 10. etasje LSH Saker fra AP
Torsdag 14. november Kl. 11.30-12.00 Styrerommet, 10. etasje LSH Saker fra AP

Rutiner for saksinnmelding til IDF-møter

  • Sakspapirer og innkalling til møtene sendes ut senest 1 uke før det fastsatte møtet. Saker som skal behandles i styret må legges fram for tjenestemannsorganisasjonene i god tid, slik at merknader ev. kan innarbeides i styrenotatene, eller referater kan sendes med styrepapirene.
  • Saker som skal behandles på IDF-møtene meldes inn på saksinnmeldingsskjema (nettskjema) til Avdeling for personalstøtte ved Birte Borgund Koteng.
  • Innmeldingsfrist: Senest 14 dager før møtedato
  • Innlevering av sakspapirer til møtet: Senest en uke før møtedato

Dokumentasjon

Det skrives referater fra alle formelle møter etter hovedavtaleverket.
 

Publisert 22. sep. 2008 00:00 - Sist endret 27. nov. 2019 10:16