Sekretariatet for hovedavtaleverket

Avdeling for personalstøtte har hovedansvaret for samarbeidet mellom tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver ved UiO.

Samarbeidet mellom partene er hjemlet i Hovedavtalen i staten (regjeringen.no) sammen med Tilpasningsavtalen ved UiO som er inngått lokalt ved UiO.

Hovedavtalen beskriver organisasjonenes rett til medbestemmelse, mens Tilpasningsavtalen er en konkretisering av hvordan hovedavtalen skal praktiseres ved UiO


Organisasjonenes medbestemmelse

For at tjenestemannsorganisasjonenes medbestemmelse skal ivaretas på en god måte, er det viktig at de trekkes inn i sakene på et så tidlig tidspunkt som mulig. Hovedavtalen sier hva det skal informeres om, hva som skal drøftes, og hvilke saker organisasjonene har forhandlingsrett på.

Saker som gjelder hele UiO skal behandles på sentralt nivå, mens saker som gjelder de respektive avdelinger/fakulteter behandles oftest på avdelingsnivå/fakultetsnivå.

Forhandlinger foregår normalt på sentralt nivå, men saker som kun berører lokale enheter, kan få delegert fullmakt til å forhandle på vegne av UiO.

Organisasjoner som har rettigheter etter hovedavtalen ved UiO

For tiden er det Forskerforbundet, Parat, Akademikerne og NTL-UiO som oppfyller krav til medlemsmasse og har rettigheter som arbeidstakerpart ved UiO etter Hovedavtalen i Staten.

UiO har avsatt ressurser til fastlønte tillitsvalgte som fordeles etter størrelsen på tjenestemannsorganisasjonene.

Møteplan 2018

Universitetsdirektørens IDF-møter

IDF = informasjon, drøfting, forhandling

1. kvartal 2018
Torsdag 18. januar Kl. 10.00-11.30 Møterom 3, 10. etasje, LSH  
Torsdag 25. januar Kl. 10.00.11.30 Møterom 2, 10. etasje, LSH  
Torsdag 1. februar Kl. 10.00-11.30 Møterom 3, 10. etasje, LSH  
Torsdag 8. februar Kl. 14.15-16.00 Møterom Lind, 7. etasje, LSH  
Torsdag 1. mars Kl. 09.00-12.30 Møterom 627, 6. etasje, LSH  
Mandag 5. mars Kl. 13.00-14.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
2. kvartal 2018
Torsdag 12. april Kl. 08.30-10.00 Møterom 3, 10. etasje, LSH  
Torsdag 19. april Kl. 10.00-11.30 Møterom 3, 10. etasje, LSH  
Torsdag 3. mai Kl. 10.00-11.30 Møterom 3, 10. etasje, LSH  
       
Torsdag 31. mai Kl. 09.00-11.30 Møterom 3, 10. etasje, LSH Inkl. drøfting av midlertidighet
Torsdag 21. juni Kl. 10.00-11.30 Møterom 3, 10. etasje, LSH  
3. kvartal 2018
Torsdag 23. august Kl. 10.00-11.00 Møterom 3, 10. etasje, LSHMøterom 3, 10. etasje LSH  
Torsdag 30. august Kl. 09.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje LSH  
Torsdag 20. september Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje LSH  
4. kvartal 2018
Torsdag 4. oktober Kl. 10.00-11.30 Styrerommet , 10. etasje LSH  
Torsdag 11. oktober Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje LSH  
Torsdag 1. november Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje LSH  
Torsdag 15. november Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje LSH   
Torsdag 29. november Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje LSH   
Torsdag 13. desember Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje LSH  

2.5.3-forhandlinger

Torsdag 15. februar Hele dagen Møterom 3, 10. etasje, LSH  
Torsdag 26. april Hele dagen Hanna Ryggen-rommet, 10. etasje, LSH  
Torsdag 7. juni Hele dagen Møterom 3, 10. etasje, LSH  
Torsdag 6. september Hele dagen Hanna Ryggen-rommet, 10. etasje LSH  
Torsdag 6. desember Hele dagen Møterom 3, 10. etasje LSH  

Andre planlagte møter etter hovedavtaleverket

Torsdag 1. februar Kl. 8.30-10.00 Møterom 3, 10. etasje, LSH Personalreglement
Torsdag 8. februar Kl. 9.00-10.00 Møterom 3, 10. etasje, LSH Saker fra AP
Torsdag 8. februar Kl. 13.15-14.15 Møterom Lind, 7. etasje, LSH Partssamarbeid
Mandag 19. februar Kl. 9.00-10.30 Møterom 3, 10. etasje, LSH Personalreglement
Mandag 5. mars Kl. 14.00-15.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Forberede drøfting av midlertidighet
Torsdag 22. mars Kl. 09.00-11.00 Møterom 3, 10. etasje, LSH Saker fra AP
Torsdag 22. november Kl. 09.00-10.00 Møterom Lind, 7. etasje LSH Saker fra AP

Rutiner for saksinnmelding til IDF-møter

  • Sakspapirer og innkalling til møtene sendes ut senest 1 uke før det fastsatte møtet. Saker som skal behandles i styret må legges fram for tjenestemannsorganisasjonene i god tid, slik at merknader ev. kan innarbeides i styrenotatene, eller referater kan sendes med styrepapirene.
  • Saker som skal behandles på IDF-møtene meldes inn på saksinnmeldingsskjema (word) til Avdeling for personalstøtte ved Birte Borgund Koteng.
  • Innmeldingsfrist: Senest 14 dager før møtedato
  • Innlevering av sakspapirer til møtet: Senest en uke før møtedato

Dokumentasjon

Det skrives referater fra alle formelle møter etter hovedavtaleverket.
 

Publisert 22. sep. 2008 00:00 - Sist endret 16. okt. 2018 11:18