Sekretariatet for hovedavtaleverket

Avdeling for personalstøtte har hovedansvaret for samarbeidet mellom tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver ved UiO.

Samarbeidet mellom partene er hjemlet i Hovedavtalen i staten (regjeringen.no) sammen med Tilpasningsavtalen ved UiO som er inngått lokalt ved UiO.

Hovedavtalen beskriver organisasjonenes rett til medbestemmelse, mens Tilpasningsavtalen er en konkretisering av hvordan hovedavtalen skal praktiseres ved UiO


Organisasjonenes medbestemmelse

For at tjenestemannsorganisasjonenes medbestemmelse skal ivaretas på en god måte, er det viktig at de trekkes inn i sakene på et så tidlig tidspunkt som mulig. Hovedavtalen sier hva det skal informeres om, hva som skal drøftes, og hvilke saker organisasjonene har forhandlingsrett på.

Saker som gjelder hele UiO skal behandles på sentralt nivå, mens saker som gjelder de respektive avdelinger/fakulteter behandles oftest på avdelingsnivå/fakultetsnivå.

Forhandlinger foregår normalt på sentralt nivå, men saker som kun berører lokale enheter, kan få delegert fullmakt til å forhandle på vegne av UiO.

Organisasjoner som har rettigheter etter hovedavtalen ved UiO

For tiden er det Forskerforbundet, Parat, Akademikerne og NTL-UiO som oppfyller krav til medlemsmasse og har rettigheter som arbeidstakerpart ved UiO etter Hovedavtalen i Staten.

UiO har avsatt ressurser til fastlønte tillitsvalgte som fordeles etter størrelsen på tjenestemannsorganisasjonene.

Møteplan 2020

Universitetsdirektørens IDF-møter

IDF = informasjon, drøfting, forhandling

1. kvartal 2020
Torsdag 16. januar Kl. 09.00-10.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH inkl. styresaker
Torsdag 30. januar Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
Torsdag 13. februar Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
Torsdag 20. februar Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH inkl. styresaker
Torsdag 5. mars Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
Torsdag 19. mars Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
2. kvartal 2020
Torsdag 16. april Kl. 09.00-10.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH inkl. styresaker
Torsdag 23. april Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
Torsdag 7. mai Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH  
Torsdag 4. juni Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH inkl. styresaker
3. kvartal 2020
Torsdag 20. august Kl. 10.00-11.30   inkl. styresaker
Torsdag 27. august

Kl. 10.00-11.30

   
Torsdag 17. september Kl. 10.00-11.30    
4. kvartal 2020
Torsdag 1. oktober Kl. 10.00-11.30   inkl. styresaker
Torsdag 8. oktober Kl. 10.00-11.30    
Torsdag 5. november Kl. 10.00-11.30    
Torsdag 19. november Kl. 10.00-11.30   inkl. styresaker
Torsdag 26. november Kl. 10.00-11.30    
Torsdag 17. desember Kl. 10.00-11.30    

2.5.3-forhandlinger

Torsdag 6. februar Hele dagen Møterom 3, 10. etasje, LSH  
Torsdag 2. april Hele dagen Møterom 3, 10. etasje, LSH  
Torsdag 11. juni Hele dagen Møterom 3, 10. etasje, LSH  
Torsdag 3. september Hele dagen    
Torsdag 3. desember Hele dagen    

Andre planlagte møter etter hovedavtaleverket

Onsdag 29. januarOnsdag 29. januarOnsdag 29. januar Kl. 14.00-16.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Strategi 2030
Torsdag 27. februar Kl. 09.00-11.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Saker fra AP
Torsdag 12. mars Kl. 10.00-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH Saker fra AP
Mandag 30. mars Kl. 12.00-16.00 Professorboligen Evaluering: partssamarbeid+2.5.3
Torsdag 16. april Kl. 10.30-11.30 Styrerommet, 10. etasje, LSH Saker fra VØS
Torsdag 23. april Kl. 09.00-10.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Saker fra AP
Torsdag 14. mai Kl. 09.00-11.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Midlertidighet
Torsdag 4. juni Kl. 09.00-10.00 Styrerommet, 10. etasje, LSH Saker fra VØS
Torsdag 5. november Kl. 09.30-10.00   Saker fra AP

Rutiner for saksinnmelding til IDF-møter

  • Sakspapirer og innkalling til møtene sendes ut senest 1 uke før det fastsatte møtet. Saker som skal behandles i styret må legges fram for tjenestemannsorganisasjonene i god tid, slik at merknader ev. kan innarbeides i styrenotatene, eller referater kan sendes med styrepapirene.
  • Saker som skal behandles på IDF-møtene meldes inn på saksinnmeldingsskjema (nettskjema) til Avdeling for personalstøtte ved Birte Borgund Koteng.
  • Innmeldingsfrist: Senest 14 dager før møtedato
  • Innlevering av sakspapirer til møtet: Senest en uke før møtedato

Dokumentasjon

Det skrives referater fra alle formelle møter etter hovedavtaleverket.
 

Publisert 22. sep. 2008 00:00 - Sist endret 27. jan. 2020 11:20