Nettverk for HR-ledere

Nettverket er en arena som skal bidra til videreutvikling av UiOs arbeid innenfor personal- og organisasjonsutvikling. Hensikten er å styrke en mer helhetlig og omforent forståelse av prosesser innen HR/personal på tvers av universitetet, se nettverkets mandat.

Møter

Møteplan og referater

Medlemmer

  • Representanter for enhetene
  • Representanter for Avdeling for personalstøtte
Publisert 18. mai 2017 14:48 - Sist endret 14. des. 2017 11:38