Nettverk for HR-ledere

Nettverket er en arena som skal bidra til videreutvikling av UiOs arbeid innenfor personal- og organisasjonsutvikling. Hensikten er å styrke en mer helhetlig og omforent forståelse av prosesser innen HR/personal på tvers av universitetet, se nettverkets mandat.

Møter

Møteplan og referater

Medlemmer

 • Representanter for enhetene
  • Det humanistiske fakultet: Helga Reiss, HR-sjef  
  • Det juridiske fakultet: Oddrun Rangsæter, assisterende fakultetsdirektør
  • Det medisinske fakultet: Anita Robøle, seksjonssjef for administrative fellestjenester
  • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Frank Sarnes, seksjonssjef for HR-seksjonen
  • Det odontologiske fakultet: Knut Wattum, seksjonssjef
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Gudleik Grimstad, fakultetsdirektør
  • Det teologiske fakultet: Rigmor Smith-Garsen, seniorrådgiver
  • Det utdanningsvitenskapelige fakultet: Anders Moss, seksjonsjef for personal og HR
  • Kulturhistorisk museum: Stina Mosling, avdelingsleder for personal og drift
  • Naturhistorisk museum: Hedda Ugletveit, HR-sjef
  • Universitetsbiblioteket: Håvard Kolle Riis, assisterende bibliotekdirektør
  • Eiendomsavdelingen: Torborg Storaas. HR-sjef
 • Representanter for Avdeling for personalstøtte
Publisert 18. mai 2017 14:48 - Sist endret 20. aug. 2019 09:33