UiOs nettverk og utvalg

Alle nettverk som eies av en avdelingsdirektør i LOS og som har deltakere fra enhetene skal utarbeide mandat. Mandatet skal godkjennes av universitetsdirektøren. Se retningslinjer for opprettelse av nettverk.

Tips: Klikk på kolonnetittel for å sortere listen.

Nettverk Eier av nettverk
Administrativ IT LederstøtteLederstøtteLederstøtteEnhet for lederstøtte
Arbeidsmiljøutvalg (AMU/LAMU)Arbeidsmiljøutvalg (AMU/LAMU) Enhet for HMS og beredskap
Arkivansvarligforum – mandat Avdeling for administrativ støtte
AV-faglig nettverk USIT
Cristin-nettverket – mandat Avdeling for forskningsadministrasjon
Direktørnettverket Universitetsdirektøren
DML-systemgruppeforum  
Eksamensnettverket Avdeling for studieadministrasjon
Forskningsadministrativt nettverk (FANE UiO) Avdeling for forskningsadministrasjon
Forskningsetisk utvalg Avdeling for forskningsadministrasjon
Forum for forskerutdanning Avdeling for forskningsadministrasjon
Forum for internasjonalisering, mangfold og inkludering (FIMI) Avdeling for personalstøtte
Forvaltningsteam for eksternt finansiert virksomhet – mandat Avdeling for administrativ støtte
FS-nettverket Avdeling for studieadministrasjon
Godkjenningsgruppa Avdeling for studieadministrasjon
Immaterialrettsutvalget Avdeling for forskningsadministrasjon
Informasjonskoordinatorgruppen Avdeling for studieadministrasjon
Innkjøp – superbrukerforum Avdeling for administrativ støtte
Innkjøpsforum Avdeling for administrativ støtte
Internasjonaliseringsnettverket Avdeling for studieadministrasjon
IT-ledernettverket USIT
Kommunikasjonsnettverket Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Koordineringsgruppe for likestilling Universitetsledelsen
Nettredaksjonen ved UiO Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Nettverk for administrative ledere Avdeling for personalstøtte
Nettverk for beredskapskoordinatorermandat (pdf) Enhet for HMS og beredskap
Nettverk for HMS-koordinatorer – mandat (pdf) Enhet for HMS og beredskap
Nettverk for HR-ledere Avdeling for personalstøtte
Nettverk for studentrekruttering Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Personalrutineforvaltning Avdeling for personalstøtte
PK-nettverket Avdeling for personalstøtte
Profesjonsfaglig forum Avdeling for studieadministrasjon
Ressursgruppe for SFF/SFI Avdeling for forskningsadministrasjon
Sekretariatet for hovedavtaleverket Avdeling for personalstøtte
Sentral beredskapsledelse Universitetsledelsen
Si fra nettverket – mandat (pdf) Avdeling for studieadministrasjon
Studieledernettverket – nettverk for administrative studieledere Avdeling for studieadministrasjon
Studiestartnettverket Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Studiewebnettverket Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Systemgruppeforum – nettverk for systemgrupper Enhet for lederstøtte
Timeplanleggingsnettverket Avdeling for studieadministrasjon
UiOs komité for Scholars at Risk (SAR-komitéen) Avdeling for forskningsadministrasjon
Utvalg for nord-sør-samarbeid Avdeling for forskningsadministrasjon
Verneombud ved UiO Enhet for HMS og beredskap
Økonomiledernettverket Avdeling for administrativ støtte
Publisert 18. des. 2015 14:19 - Sist endret 23. apr. 2020 10:57