Opptak og studietilbud

Knutepunktet:

Svarer på generelle spørsmål om studier og opptak. Tilbyr drop in-veiledning for søkere. Henviser studiespørsmål utover det generelle til fakultetene, jf kontaktvelger for aktuelt studietilbud.

Er kontaktpunktet for følgende opptak: grunnstudier gjennom Samordna opptak, felles masteropptak ved UiO (gjelder ikke programmet IT og ledelse), enkeltemner, selvfinaniserende master for internasjonale søkere (SFM). Svarer på spørsmål om:

 • Søknadsprosedyre og frister
 • Søkergruppe (bosatt? EU/EØS? selvfinansierende?)
 • Tilgang til Søknadsweb
 • Opplasting/innsending av dokumentasjon
 • GSK/språkkrav/bachelorkrav/andre generelle krav
 • Etterlysninger av dokumentasjon
 • Svar på opptaket – inkludert spørsmål om begrunnelser og klager

Henvis alltid til Knutepunktet/International student reception ved spørsmål om hvilken søkergruppe og hvilket opptak som er aktuelt for søker.

Avdeling for Studieadministrasjon arrangerer felles temamøter om opptak i februar og oktober.

Fakultetenes infosentre:

Fakultetene gir detaljert informasjon om studiene og gjennomføring av dem. Ved fakultetene tilbys også studieveiledning. Fakultetenes infosentre svarer på, eller henviser til riktig sted for aktuelt studietilbud spørsmål om:

 • Faglig fordypning og dekking av C-krav fra potensielle søkere til fremtidige opptak til master (veiledning knyttet til det faglige grunnlaget for opptak)
 • Reservasjon av studieplass/utsatt studiestart
 • Innholdet i studiet, studiestart etc
 • Godkjenning av ekstern utdanning

Lokale opptak på enhetene, inklusive innpasningsopptak og opptak til etter- og videreutdanning

 • Spørsmål om tilbudet, søknadsprosedyre osv rettes til aktuelt kontaktpunkt ved fakultetene (se kontaktvelger for aktuelt studietilbud)
 • Spørsmål om GSK eller realkompetanse rettes til Knutepunktet

Utveksling

 • Fakultetene: Generell informasjon om utvekslingsmuligheter. Detaljert informasjon om egne avtaler og spørsmål av faglig art, råd om kursvalg i utlandet og godkjenning av dette inn i UiO-graden
 • Knutepunktet: Generell informasjon om utvekslingsmuligheter og søknadsprosedyrer. Detaljert informasjon om UiOs sentrale avtaler
 • Informasjon for ansatte
 • Informasjon for studenter

 

 

 

Publisert 6. apr. 2017 15:39 - Sist endret 10. juli 2019 11:09