Henvisningsrutine for studentrettede tjenester

Ansvaret for studiefeltet er delt mellom UiOs enheter. Ansatte må sette seg inn i saksfeltet som gjelder for deres enhet. Du skal ikke svare på spørsmål ut over dette. Det er derfor viktig at du kan henvise til riktig sted når du får spørsmål utenfor ditt saksfelt. Informasjonskoordinatorgruppens henvisningsrutine viser hvem som svarer på hva og omfatter følgende tjenester:

  • Studieinformasjon og veiledning (fakultetenes studieinformasjonssentre),
  • Studentrettede tjenester i Avdeling for studieadministrasjon (Knutepunktet)
  • Karriereveiledning (Karrieresenteret)
  • Informasjon om SiOs tjenester og tilbud om enkelte SiO-tjenester (SiO Kundesenter).

Administrasjon av studier

Opptak og studietilbud

  • Knutepunktet: Opptak til grunnstudier, master, enkeltemner og internasjonale studenter til helgrad.
  • Fakultetene: Informasjon om studietilbudet og gjennomføring av studiene.

Karrieresenteret

Tilbud for nåværende studenter og for studenter som avsluttet studiet for inntil seks måneder siden. Karrieresenterets lokaler er i Frederikkebygningen.

SiO Kundeservice

Informasjon om SiOs tilbud, studentbolig, utstedelse av studentkort mm. Kundesenteret er i Kristian Ottosens hus (ved siden av Akademika) på Blindern.

UiOs serviceerklæring

UiOs serviceerklæring viser hva UiO forplikter å gjøre for å tilby en god studiehverdag og hva UiO forventer av studentene. Serviceerklæringen inneholder en egen del om Informasjon, studie- og karriereveiledning og andre administrative tjenester.