Kopiering, skanning og attestering av dokumenter

Attestering av kopier:

 • Knutepunktet: Attesterer følgende dokumenter dersom det gjelder studiesaker: Dokumenter utstedt av UiO og dokumenter som Avdeling for fagstøtte selv har bedt om. Studentene må selv ta kopi, men tjenesten kan kopiere i visse tilfeller der dette er hensiktsmessig. Merk: Det kreves ikke lenger attesterte kopier ved søknad om opptak til grunnstudier og til enkeltemner ved UiO. Det kreves heller ikke attesterte kopier ved opptak til master for norske, nordiske og EU/EØS-søkere.
 • TF: tar alt for TF-studenter.
 • JUS: Attesterer alle typer kopier forutsatt at originalen er på et språk infomedarbeiderne forstår. Studentene må selv ta kopi. Maksimalt 15 eks. attesteres.
 • MED: Attesterer alle typer papirer. Studentene må selv ta kopi.
 • HF: bekrefter følgende dokumentasjon for søkere til UiO og for studenter (tidligere og nåværende) ved UiO:
  •  Dokumentasjon som UiO har bedt om
  • Dokumentasjon som UiO har utstedt
  • Dokumentasjon som skal brukes til søknad til studier andre steder hvor attestering kreves HF kopierer ikke. Original og kopi må medbringes.
 • MN: Tar kopi av original og attesterer alle typer documenter som er fra, eller skal til UiO dersom det gjelder studiesaker, dvs dokumenter som skal inn til UiO og dokumenter som studenten skal sende til andre utdanningsinstitusjoner f eks ved utveksling.
 • OD: Studiekonsulenter og resepsjonsmedarbeider attesterer alle typer papirer.
 • SV: SV-info attesterer dokumenter som skal til SV-info eller dokumenter som er utstedt av SV-fakultetet. Papirer som skal til institutter, sendes for attestering til det aktuelle institutt.
 • UV: UV-studieinfo attesterer alle dokumenter utstedt ved UiO. Alle dokumenter som skal til UV-fakultetet stemples også. Studenten må selv ta kopi.
 • Karrieresenteret attesterer ikke kopier for studenter.

 

Publisert 4. mars 2016 14:42 - Sist endret 22. juni 2017 10:14