Innovasjonsrådet

Innovasjonsrådet er et rådgivende organ for UiO. Formålet med rådet er å bidra til samordning og synliggjøring av innovasjonsaktiviteten ved UiO, samt bidra til å identifisere nye aktiviteter og tiltak knyttet til innovasjon og kunnskapsbasert nærings- og samfunnsutvikling.

Innovasjonsrådet skal bidra til å koble innovasjonssatsingen til fakultetene sammen med rektoratets innovasjonsstrategi.

Bakgrunn

UiO ønsker å bidra til at forskningsresultater og idéer tas i bruk, styrke innovasjonskompetansen hos våre kandidater, bygge en sterkere innovasjonskultur og en tydeligere bevissthet om egen forsknings samfunnsnytte blant studenter og forskere.

Mandat til innovasjonsrådet

Innovasjonsrådet skal koordinere innovasjonsarbeidet ved UiO og rapportere til dekanmøtet. Hovedmålet er å bidra til samordning og synliggjøring av innovasjonsaktiviteten ved UiO, samt bidra til å identifisere nye aktiviteter og tiltak knyttet til innovasjon og kunnskapsbasert nærings- og samfunnsutvikling.

Se mandatet

Sammensetning

Innovasjonsrådet skal ledes av viserektor for forskning og innovasjon og bestå av

 • 2 representanter fra MN/MED
 • 2 representant fra HumSam-fakultetene
 • 1 representant fra UiO:Livsvitenskap
 • 1 representant fra UiO:Energi 
 • 1 representant fra Veksthuset 
 • Det er naturlig at visedekanene for innovasjon ved MN og MED deltar i arbeidsgruppen.

Medlemmer

 • Leder: Per Morten Sandset, viserektor forskning og innovasjon
 • Professor Hilde Nebb, leder Veksthuset
 • Professor Tore Nilssen, prodekan, SV
 • Seniorrådgiver Henrik Schultz, MN
 • Førsteamanuensis Crina Damsa, UV
 • Direktør Vebjørn Bakken, UiO:Energi
 • Administrativ leder Morten Egeberg, UiO:Livsvitenskap
 • Professor Inger Berg Ørstavik, JUS
 • Professor Mathilde Skoie prodekan, HF

Innovasjonsrådet møtes 2-4 ganger per semester.


Kommende møter

Ingen kommende arrangementer

Publisert 16. okt. 2019 07:57 - Sist endret 29. mars 2022 09:15