Internasjonalt nettverk

Hvert fakultet har en eller flere ansatte med et særlig ansvar for administrering av internasjonalisering av studier.

I det internasjonale nettverket møtes fakultetskontaktene, ansatte i Avdeling for studieadministrasjon, Avdeling for forskingsadministrasjon og The International Summer School (ISS)

Møteplan våren 2021

28. januar (zoom)

18. februar (zoom)

25. mars (zoom)

22. april (zoom)

20. mai (zoom)

17. juni (zoom)

Møteplan høsten 2020

20. august (Zoom)

3. september (Zoom)

10. september (Zoom) - utsatt til 11. september (Zoom)

24. september (Zoom)

22. oktober (Zoom)

10. november (Zoom) - ekstra - innreisende studenter V21 og bolig

26. november (Zoom)

10. desember (Zoom)

Forretningsorden

 • Saker: den enkelte deltaker legger selv inn saker og oppsummerer i referatet etter diskusjonen innen ukens slutt.

 • Bruk forkortelsene (O) når du legger inn orienteringssaker og (D) ved diskusjonssaker og et forslag til hvor mye tid du mener du trenger for saken.

 • Bruk enhetsforkortelser & fornavn slik at alle ser hvem som har lagt inn saker, eksempler:

  • MN/Anne og Ellen

  • SK/Guri

 • OBS! Innskjerpet praksis fra høst 2019:
  For O-saker som er relevante bare for mindre grupper av deltakerne i nettverket, innkaller man heller relevante personer til egne møter, eller sender e-post.
  O-saker som er enkle og ikke krever inngående forklaringer og utdyping bruker vi int-nettverkets e-postliste til.
  Antatt tidsbruk på sakene er viktig å legge inn - møtedisiplin også!
  Husk at "runde rundt  bordet" lett kan bety 15-20 minutters møtetid. 
  Dette for å få plass til temaer og kompetansehevingssaker, som nettverket ønsker seg.