Internasjonalt nettverk

Hvert fakultet har en eller flere ansatte med et særlig ansvar for administrering av internasjonalisering av studier.

I det internasjonale nettverket møtes fakultetskontaktene, ansatte i Avdeling for studieadministrasjon, Avdeling for forskingsadministrasjon og The International Summer School (ISS)

Møteplan for høst 2019 på HF

Møteplan våren 2020 på HF

Forretningsorden

 • Saker: den enkelte deltaker legger selv inn saker og oppsummerer i referatet etter diskusjonen innen ukens slutt.

 • Bruk forkortelsene (O) når du legger inn orienteringssaker og (D) ved diskusjonssaker og et forslag til hvor mye tid du mener du trenger for saken.

 • Bruk enhetsforkortelser & fornavn slik at alle ser hvem som har lagt inn saker, eksempler:

  • MN/Anne og Ellen

  • SK/Guri

 • OBS! Innskjerpet praksis fra høst 2019:
  For O-saker som er relevante bare for mindre grupper av deltakerne i nettverket, innkaller man heller relevante personer til egne møter, eller sender e-post.
  O-saker som er enkle og ikke krever inngående forklaringer og utdyping bruker vi int-nettverkets e-postliste til.
  Antatt tidsbruk på sakene er viktig å legge inn - møtedisiplin også!
  Husk at "runde rundt  bordet" lett kan bety 15-20 minutters møtetid. 
  Dette for å få plass til temaer og kompetansehevingssaker, som nettverket ønsker seg.