Møte i internasjonalt nettverk 12.09.2019

Forfall: Anna (FADM)

Tema:
"Flere studenter ut!"

Referat: Det ble under møtet stilt spørsmål ved en bestilling som er gått via Studieweb om kvalitetssikring av siden 'Studieopphold i utlandet' på programsidene. Epost med orientering til nettverket 8.april er tilgjengelig her samt lenke til bestillingen som gikk via Studieweb.

  • Foreløpig oppdatering (tall hentet ut 11:00 i dag) på høstens opptak utreisende (SK/Tine, Kjersti) 10 min

Sak 1: Status European University: UiO i Circle U.-alliansen (sveinhu) 20 min

Referat: Arbeidet med European Universities ved UiO vil framover bli koordinert administrativt av Guri Vestad etter at Svein Hullstein slutter.

Sak 2: Nye "For ansatte"-sider og bruk av nettskjemaer til prosessen med avtaleinngåelser (O) (SK/Tine, Guri); 20 min

Referat: Se lenke

Sak 3: Info om Global Mobilitet-utlysning som kommer i oktober (Tone/Thea; 5min)

Referat: GM tas opp i novembermøtet

Eventuelt:
Det var ingen saker til eventuelt.

 

 

(Utdrag fra juni 19): INT-nettverket, form og sakslister framover.
(rest-notater fra forrige diskusjon)

Referat:
- behov og ønske om mer kompetansefremmende innslag
- driftsspørsmål er også viktig for diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers.
- Forslag kompetansefremmende saker. Tips:
< besøk fra Lånekassen
< SiO bolig, "hvordan kommuniserer vi med studentene før de kommer"
< Global Mobilitet "for dummies": trekke frem caser som har fått tildelt midler: hvem initierer et slikt prosjekt, hvem deltar, hvordan er administrasjonen koblet på etc. Det siste ble spesielt ønsket som tema til høsten (relevant for novembermøtet!)

 

 

 

 

Publisert 14. aug. 2019 13:11 - Sist endret 7. feb. 2020 17:17