Møte i internasjonalt nettverk 07.11.2019

Forfall:

 

Tema:

Vi har tre aktive prosjekter i på HF (IKOS og ILOS i startfasen og ILN i avslutningen), og to avsluttede (IAKH og HF). Vi trenger personer fra andre fakulteter der "sekretærene" på studiesiden deltar i møtet.

 

Sak 1: Erasmus+ Global mobilitet - søknad i desember/januar

Innføring i Glonal mobilitet, hvem initierer et slikt prosjekt, hvem deltar, hvordan er administrasjonen koblet på? eksempel på case som har fått tildelt midler  (Thea/Tone 20min)

Referat

Sak 2: 

Referat: 

Sak 3: 

Referat:

 

(utdrag fra juni 19): INT-nettverket, form og sakslister framover.
(rest-notater fra forrige diskusjon)

Referat:
- behov og ønske om mer kompetansefremmende innslag
- driftsspørsmål er også viktig for diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers.
- Forslag kompetansefremmende saker. Tips:
< besøk fra Lånekassen
< SiO bolig, "hvordan kommuniserer vi med studentene før de kommer"
< Global Mobilitet "for dummies": trekke frem caser som har fått tildelt midler: hvem initierer et slikt prosjekt, hvem deltar, hvordan er administrasjonen koblet på etc. Det siste ble spesielt ønsket som tema til høsten (relevant for novembermøtet!)

 

 

 

 

Publisert 14. aug. 2019 13:20 - Sist endret 11. sep. 2019 13:07