Møte i internasjonalt nettverk 07.11.2019

Forfall: Kjersti Carlsen (OD), Elisabeth (JUS), Jens Peder (JUS), Anna (FADM), Tine (SADM), Guri (SADM)

 

Tema: Erasmus+ Global Mobilitet

Thea/Tone:
En kort innføring i Erasmus+ Global Mobilitet (søknadsfristen er tidlig i februar 2020). Hvor mange prosjekter har UiO - hvordan midlene er inndelt i soner, m.m. 15 min

Maria Øderud Danielsen, Institutt for litteratur, områdestudier og orientalske språk (ILOS) - E+GM Sarajevo, Bosnia og Britt-Marie Forsudd, Institutt for lingvistikk og nordiske studier (ILN) - E+ GM Tbilisi, Georgia).

Våre erfaringer med Erasmus+ Global Mobilitet - og hvordan får vi mobilisert fagmiljøer til å søke på disse aktivitetene? Ordningen er lite kjent i fagmiljøene og det er nokså tilfeldig hvem som får vite om det. Fane-nettverket bør også tas i bruk som informasjonkanal.

Therese spilte inn MERIC-prosjektet (KA-2) og vil presentere det i et senere møte.
Vi bør ha en tilsvarende presentasjon av INTPART i et senere møte.

UiOs nettsider for Erasmus+ Global Mobilitet
Søknadsprosess med nettskjema for å melde interesse
Se også: Formidling fra prosjekter i Erasmus+ (pdf)
Stipendsatser 2019-22
Prosjektadministrasjon av innvilgede prosjekter

Ordinære saker

Sak 1: Unisont hylekor: 
Vi trenger engelskspråklige nettsider for utveksling!
Matnat: Mangelen på dette er nå til hinder for økt mobilitet. HF: Metoden nå er å sitte med hver enkelt internasjonal student individuelt, lite hensiktsmessig og lite ABE - tre institutter ved HF spilte inn til et prosjekt om dette allerede i 2015. Helene: Grunnen til utsettelse denne gangen er at man først ville ha på plass de nye norske nettsidene.
Konklusjon: Sentralt tar oppfordringen videre atter en gang.

Referat

Sak 2: Therese Gjessing:
Henvendelse fra utvekslingsambassadør som nå er ved SAIH:
Har vi LGBTQ-veiledning av studenter til land som ikke godtar mangfold slik vi gjør. Bør vi vurdere å ta med noe om dette i våre maler til bilaterale avtaler? MatNat nevner det på sine pre-departure seminarer, som er frivillige. Thea tar saken videre sentralt.

Referat: 

Sak 3: (Karoline Niklasson) Sommerskolens brosjyre for 2020 - 20. juni til 31. juli er nå ute - send ut til kontakter. 
Brosjyren ble delt ut i møtet og er sendt til internasjonaliseringskoordinatorene.

Referat:

Sak 4: Møtekalender våren 2020
Enighet om møtekalender for våren 2020. 5. mars er det åpen dag, så møtet flyttes til den 12. mars. Møtet bes om å tenke igjennom hvordan sommerseminar skal være hvis det skal være.

Januar - intet møte pga semesterstart
Februar - torsdag 6. februar
Mars - torsdag 12. mars
April - torsdag 16. april (uka etter påskeferien)
Mai - torsdag 7. mai
Juni - Sommerseminar (?) torsdag 11. juni

 

 

(utdrag fra juni 19): INT-nettverket, form og sakslister framover.
(rest-notater fra forrige diskusjon)

Referat:
- behov og ønske om mer kompetansefremmende innslag
- driftsspørsmål er også viktig for diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers.
- Forslag kompetansefremmende saker. Tips:
< besøk fra Lånekassen
< SiO bolig, "hvordan kommuniserer vi med studentene før de kommer"
< Global Mobilitet "for dummies": trekke frem caser som har fått tildelt midler: hvem initierer et slikt prosjekt, hvem deltar, hvordan er administrasjonen koblet på etc. Det siste ble spesielt ønsket som tema til høsten (relevant for novembermøtet!)

 

 

 

 

Publisert 14. aug. 2019 13:20 - Sist endret 7. nov. 2019 16:09