Møte i internasjonalt nettverk 05.12.2019

Forfall:

 

Tema: SiO bolig - hvordan kommuniserer vi med studentene før de kommer?
Samarbeid med SiO bolig og internasjonalisering.

Her trenger vi kontaktpersoner med erfaring fra dette. Behov for en "demoleilighet" for nye partnere - dette gjør de pr i dag ikke (erfaring fra august -19).

 

 

Sak 1: 

Referat

Sak 2: 

Referat: 

Sak 3: 

Referat:

 

(utdrag fra juni 19): INT-nettverket, form og sakslister framover.
(rest-notater fra forrige diskusjon)

Referat:
- behov og ønske om mer kompetansefremmende innslag
- driftsspørsmål er også viktig for diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers.
- Forslag kompetansefremmende saker. Tips:
< besøk fra Lånekassen
< SiO bolig, "hvordan kommuniserer vi med studentene før de kommer"
< Global Mobilitet "for dummies": trekke frem caser som har fått tildelt midler: hvem initierer et slikt prosjekt, hvem deltar, hvordan er administrasjonen koblet på etc. Det siste ble spesielt ønsket som tema til høsten (relevant for novembermøtet!)

 

 

 

 

Publisert 14. aug. 2019 13:25 - Sist endret 14. aug. 2019 13:25