Avtaledagen

I regi av Seksjon for studiekvalitet arrangeres det avtaledag to ganger i året (juni og desember).

Avtaledag juni 2020

Det vil ikke bli avholdt avtaledag i juni 2020. For oppdateringer på utvikling i ny programperiode for Erasmus+ anbefales:

Avtaledag 17. desember 2019

Tid: 9.00 - 12.00 ca.

Sted: PC-rom 235, Helga Engs hus

Program

Kl. 9.00 - 10.30 ca.: Rutiner for avtaleadministrasjon, v/Seksjon for studiekvalitet:

Ca. kl. 10.30 - 11.30: Arbeidsstue/diskusjon; medarbeidere i Seksjon for studiekvalitet er tilstede for å bistå i arbeidet med avtaler (også spørsmål rundt oppdatering av avtalenettsider og inn- eller ut-opptak mm.).

Avtaledag 13. juni 2019

Tid: 9.00 - 13.00 ca.

Sted: PC-rom 241, Helga Engs hus

Program

Kl. 9.00 - 10.00: Gjennomgang av rutiner for avtaleadministrasjon:

Ca. kl. 10.00 - 13.00: Arbeidsstue; medarbeidere i Seksjon for studiekvalitet er tilstede for å bistå i arbeidet med avtaler (også oppdatering av avtalenettsider og spørsmål knyttet til inn- eller ut-opptaket).

Avtaledag 11. desember 2018

Tid: 9.00 - 13.00 ca.

Sted: PC-rom 035 i Harriet Holters hus

Program og presentasjoner

Kl. 9.00 - 10.00: Gjennomgang av rutiner for avtaleadministrasjon:

Ca. kl. 10.00 - 13.00: Arbeidsstue; medarbeidere i AF er tilstede for å bistå i arbeidet med avtaler (også oppdatering av avtalenettsider og spørsmål knyttet til inn- eller ut-opptaket).

Tidligere avtaledager

    Publisert 19. juni 2015 09:59 - Sist endret 23. juni 2020 09:07