Tidligere avtaledager

Avtaledag 12. juni 2018

Tid: 9-13 ca.

Sted: PC-rom 035 i Harriet Holters hus

Program med presentasjoner

Kl. 9.00 - 10.00: Gjennomgang av rutiner for avtaleadministrasjon:

Ca. kl. 10.00-13.00: Arbeidsstue; medarbeidere i AF er tilstede for å bistå i arbeidet med avtaler (også oppdatering av avtalenettsider og spørsmål knyttet til inn- eller ut-opptaket).

Avtaledag 13. desember 2017

Tid: 9 - 13 ca.

Sted: PC-rom 241, Helga Engs hus: http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl20/

Program og presentasjoner:

Kl. 9.00 - 9.30:

Ca. kl. 9.30 - 13.00: Arbeidsstue; medarbeidere i AF er tilstede for å bistå i arbeidet med avtaler (også oppdatering av avtalenettsider og spørsmål knyttet til inn- eller ut-opptaket).

Avtaledag 14. juni 2017

Tid: 9 - 13 ca.

Sted: PC-rom 241, Helga Engs hus: http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl20/

Program:

Kl. 9.00 - 9.45: Gjennomgang av rutiner for avtaleadministrasjon:

•             Avtaler i Erasmus+, inkl. gjennomgang av avtalemalen, v/Mette K. Oftebro (SFUI/AF)

•             Bruk og vedlikehold av avtalebildet i FS og om søknadsalternativer til Søknadsweb (pdf), v/Kristine Stærfelt (SOT/AF)

•             Vedlikehold av avtaleinformasjon på nettsidene (pdf), v/Helene Johansen (SOT/AF)

Ca. kl. 9.45 - 13.00: Arbeidsstue; medarbeidere i AF er tilstede for å bistå i arbeidet med avtaler (også oppdatering av avtalenettsider og spørsmål knyttet til inn- eller ut-opptaket).

Avtaledag 14. desember 2016

Tid: 9 - 12

Sted: PC-rom 035 i Harriet Holters hus.

Program:

Kl. 9.00 - 9.30: Gjennomgang rutiner for avtaleadministrasjon v/Tine T. Engvik, SOT:

•             Bruk og vedlikehold av avtalebildet i FS

•             Søknadsalternativer til Søknadsweb

Presentasjon - Søknadsweb for utreisende (pdf)

•             Kort om vedlikehold av avtaleinformasjon på nettsidene mm.

Sjekkliste for oppdatering av avtalenettsider (pdf)

Kl. 9.30 - 12.00: Arbeidsstue; medarbeidere i AF er tilstede for å bistå i arbeidet med avtaler (også oppdatering av avtalenettsider og spørsmål knyttet til inn- eller ut-opptaket).

Avtaledag 14. juni 2016

Tid: 9 - 14 ca.

Sted: PC-rom 035 i Harriet Holters hus (http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl11/). Rommet ligger i kjelleren.

OBS! Flyttet fra Eilert Sundts hus, B-blokka: PC-stue 351

Program og presentasjoner:

Kl. 9.30 - ca. 14.00: Arbeidsstue; medarbeidere i AF er tilstede for å bistå i arbeidet med avtaler (også oppdatering av avtalenettsider og spørsmål knyttet til inn- eller ut-opptaket). Man kan gå når man er ferdig med det man skal.

Avtaledag 15. desember 2015

Tid: 9 - 12

Program og presentasjoner:

Kl. 9.30 - 12.00: Arbeidsstue; medarbeidere i AF er tilstede for å bistå i arbeidet med avtaler (også oppdatering av avtalenettsider og spørsmål knyttet til inn- eller ut-opptaket). Man kan gå når man er ferdig med det man skal :)

Avtaledagen 15. juni 2015

Program og presentasjoner:

  • Arbeidsstue: vi jobber med avtaler og avtalenettsider osv.; mulighet for veiledning og hjelp fra relevante personer i AF -> kl. 12 ca.
Publisert 11. des. 2019 13:39 - Sist endret 11. des. 2019 13:39