Mandat for arkivansvarligforum

Eier av nettverket

ADS

Nettverkets medlemmer

Arkivansvarlige på enhetene og eventuelt deres stedfortredere

Formål

Et møte mellom arkivansvarlige og arkivleder hvor man utveksler erfaring og informasjon, og diskuterer problemstillinger av betydning for fagområdet. Møtet er rådgivende for arkivleder/eSak.

Medlemmenes ansvar og forpliktelser

Deltakerne representerer enheten og deltar i kraft av sin funksjon som arkivansvarlige. Deltakerne har plikt til å informere fra møtet på egen enhet

 

Møtekoordinasjon og møtefrekvens:

Det avholdes seks møter i året. Langtidsagenda for hvert semester utarbeides av en arbeidsgruppe. Eier av møtet kaller inn og sender ut agenda i forkant av møtene.

 

Mandatet er godkjent av Universitetsdirektøren i februar 2015.

Publisert 17. feb. 2015 15:53