Mandat for Forvaltningsteam for eksternt finansiert virksomhet

Mandatet er vedtatt av Universitetsdirektøren i februar 2015.

Eier av nettverket

ADS

Nettverkets medlemmer

3 representanter fra enhetene.
Avdeling for administrativ støtte ved Seksjon for regnskap og Seksjon for prosjekt og prosessforbedring.

Formål

  • Forvalte nye rapporter og innspill til endringer
  • Bidra til opplæring og rådgivning (temabaserte arbeidsstuer)
  • Samarbeide om å få delt felles praksis og gode løsninger på tvers
  • Koordinere et forståelig budskap ved endringer
  • Bidra til en åpen og tydelig dialog innen fagområdet mot økonomiledere og prosjektcontrollere

Medlemmenes ansvar og forpliktelser

Medlemmene har et ansvar for forvaltningen av EFV ved hele UiO, ikke kun for egen enhet. Medlemmene bidrar til felles praksis innen området. Medlemmene bidrar med utredning av felles standarder ved behov.

Møtekoordinasjon og møtefrekvens

Møtene koordineres i ADS med innspill fra deltakerne. Møtene avholdes hver 14. dag.

Publisert 17. feb. 2015 15:51 - Sist endret 19. mai 2015 10:26