Mandat for nettredaksjonen

Eier av nettverket

Eier er Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon. Ledes av UiOs nettredaktør.

Medlemmer

Nettredaktører fra alle hovedenheter møter i nettredaksjonen. I tillegg møter USITs nettredaktør, og sentral studiewebredaktør. Leder av Vortex møter ved behov. Assisterende nettredaktør er referent. Se oversikt over medlemmer.

Formål

UiO har definert mål og ambisjoner for UiOs nettsted. UiOs nettredaktører må samarbeide med hverandre og med studiewebredaktørene for å nå ambisjonene. UiOs nettredaksjon er et rådgivende organ for UiOs nettredaktør.

Formål:

 • foreslå utviklings- og vedlikeholdsplaner for hele nettstedet i tråd med UiOs felles prioriteringer
 • koordinere og gjennomføre felles oppgaver og prosjekter
 • erfaringsdeling og prioritering av utviklingsbehov mht. publiseringsløsningen Vortex
 • erfarings- og informasjonsutveksling, både fra sentralt og lokalt nivå
 • kvalitetssikring av felles retningslinjer
 • kompetanseutvikling

Medlemmenes ansvar og forpliktelser som deltakere i nettverket

Se rollebeskrivelser i nettarbeidet

UiOs nettredaktør må:

 • videreformidle overordnede planer og beslutninger som kan ha innvirkning på nettarbeidet på UiO
 • legge til rette for erfaringsdeling og kompetanseheving
 • rådføre seg med enhetene mht. felles retningslinjer, planer, prioriteringer etc.
 • koordinere planer etc. med andre relevante nettverk, for eksempel kommunikasjonsnettverket
 • sikre at studiewebredaksjonens prioriteringer ses i sammenheng med øvrige prioriteringer og planer, slik at utviklingsplaner og ressursbruk koordineres
 • løfte prioriterte utviklingsønsker for vortex til Organ for koordinering og prioritering av brukerbehov
 • gi tilbakemelding til nettredaksjonen om status for innmeldte utviklingsbehov
 • forankre planer for større utviklingsarbeid i linja
 • nedsette arbeidsgrupper for felles prosjekter

Nettredaktørene på enhetene må:

 • delta aktivt i utvikling av planer, behovsprøving, erfaringsutveksling og kvalitetssikring
 • følge opp gjennomføring av felles planer, prosjekter og tiltak på egen enhet i etterkant
 • ha oversikt over organisering av arbeidet med nettsider i egen organisasjon
 • dele relevant informasjon i nettverket og lokalt
 • delta på kompetansetiltak
 • delta i arbeidsgrupper for felles prosjekter
 • ha tett kontakt med studiewebredaktør på egen enhet, være orientert om arbeidet med studie-nettsider og bidra til at felles beslutninger i studiewebredaksjonen følges opp på egen enhet
 • sikre at innmeldte utviklingsønsker er forankret i prioriterte behov på egen og underliggende enheter.
 • ha tett kontakt med egen leder på enheten, for å sikre realistiske planer og prioriteringer

Vara bør stille om ikke nettredaktør kommer på møtet.

Koordinering av møtene og møtefrekvens

Antall møter: ca 5 i semesteret. UiOs nettredaktør koordinerer møtene. Agenda og møtereferater legges på nett
 

Mandatet er vedtatt av Universitetsdirektøren i februar 2015.

Publisert 13. feb. 2015 09:16 - Sist endret 9. jan. 2017 15:49