Utvalg for nord-sør-samarbeid

UiOs Utvalg for for nord-sør-samarbeid er et rådgivende organ for Universitetsdirektøren i nord-sør-spørsmål og skal være premissleverandør for universitetspolitiske retningslinjer på området.

 Utvalget skal initiere og koordinere faglig samarbeid mellom nord og sør på institusjonsnivå og uttale seg om aktiviteter i tilknytning til slikt samarbeid ved Universitetet i Oslo. Utvalget forestår anbefalinger og vurderinger av søknader og rapporter for programmer for nord-sør-samarbeid på institusjonsnivå.

Utvalg for nord-sør-samarbeid er fakultetsrepresentativt og oppnevnes for en periode på to år. Avdeling for forskningsadministrasjon er utvalgets sekretariat.

Publisert 23. sep. 2008 12:53 - Sist endret 19. aug. 2020 11:10