Medlemmer i Utvalg for nord-sør-samarbeid

I perioden 2020-2021

Representanter

Enhet Representant Vararepresentant
Det teologiske fakultet

Ikke oppnevnt

Kontaktperson: Jone Salomonsen
Det juridiske fakultet

Professor
Beate Sjåfjell,

Institutt for privatrett
Post-doc
David Rodríguez Goyes
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Det medisinske fakultet Direktør
Jeanette Magnus
Senter for global helse
Professor
Eivind Engebretsen, Visedekan for postdoktor-
og masterprogrammer
Det humanistiske
fakultet

Førsteamanuensis
Sunniva Engh,
Institutt for arkeologi, konservering og historie

Professor
Arild Engelsen Ruud,
Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det matematisk-
naturvitenskapelige
fakultet

Professor
Kristin Braa
Institutt for informatikk

Førsteamanuensis
Kari Tvete Inngjerdingen
Farmasøytisk institutt

Det odontologiske
fakultet

Professor
Ståle Petter Lyngstadaas
Institutt for klinisk odontologi

Professor
Zlatko Dembic
Institutt for oral biologi

Det samfunnsvitenskapelige
fakultet

Professor
Jemima Garcia-Godos
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Professor

Paul Wenzel Geissler
Sosialantropologisk institutt
Det utdanningsvitenskapelige
fakultet

Professor
Greta Björk Gudmundsdottir,
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Professor
Peter Maassen
Institutt for pedagogikk

Museene

Professor
Brita Stedje
Naturhistorisk museum

Førsteamanuensis
Charlotte Sletten Bjorå,
Naturhistorisk museum

Sentrene

Professor
Mariel Støen
Senter for utvikling og miljø

Direktør
Nita Kapoor,
Den internasjonale sommerskolen

Studentparlamentet
(01.07.2019-30.06.2020)

Student

Lars Oskar S. Vik (1.7.2020-30.6.2021)

 

Student

Sandra Butoyi (1.7.2020-30.6.2021)

Sekretær

Seniorrådgiver Karen Crawshaw Johansen
Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon

Publisert 31. jan. 2018 10:12 - Sist endret 9. feb. 2021 15:32