Medlemmer i Utvalg for nord-sør-samarbeid

I perioden 01.01.2018 – 31.12.2019

Leder: Professor Brita Stedje, Naturhistorisk museum

Representanter

Enhet Representant Vararepresentant
Det teologiske fakultet

Førsteamanuensis
Nina Hoel
Det teologiske fakultet

Professor
Stig Frøyshov
Det teologiske fakultet

Det juridiske fakultet

Førsteamanuensis
Peris Jones
Senter for menneskerettigheter

Post.doc.
Erlend Paasche
Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Det medisinske fakultet

Professor
Espen Bjertness
Institutt for helse og samfunn

Professor
Kristin Heggen
Seksjon for ledelse

Det humanistiske
fakultet

Førsteamanuensis
Sunniva Engh,
Institutt for arkeologi, konservering og historie

Professor
Arild Engelsen Ruud,
Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Det matematisk-
naturvitenskapelige
fakultet

Professor
Kristin Braa
Institutt for informatikk

Førsteamanuensis
Kari Tvete Inngjerdingen
Farmasøytisk institutt

Det odontologiske
fakultet

Professor
Ståle Petter Lyngstadaas
Institutt for klinisk odontologi

Professor
Zlatko Dembic
Institutt for oral biologi

Det samfunnsvitenskapelige
fakultet

Førsteamanuensis
Jemima Garcia-Godos
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Professor
Halvor Mehlum
Økonomisk institutt

Det utdanningsvitenskapelige
fakultet

Professor
Peter Maassen
Pedagogisk forskningsinstitutt

Førsteamanuensis
Greta Björk Gudmundsdottir,
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Museene

Professor
Brita Stedje
Naturhistorisk museum

Førsteamanuensis
Charlotte Sletten Bjorå,
Naturhistorisk museum

Sentrene

Direktør
Nita Kapoor,
Den internasjonale sommerskolen

Fra 1. juni 2018:

Professor
Mariel Støen
Senter for utvikling og miljø

Studentparlamentet
(01.07.2019-30.06.2020)

Student

Vemund H. Jernsletten (01.07.2019-30.06.2020)

 

Student

Lars Oskar S. Vik (01.07.2019-30.06.2020)

 

 

 

Sekretær

Seniorrådgiver Marit Egner,
Avdeling for forskningsadministrasjon

Publisert 31. jan. 2018 10:12 - Sist endret 5. aug. 2019 14:03