Møter i Nord-sør-utvalget 2019

Utvalget møtes ca 2-4 ganger i året.

Tidligere møter:

10.oktober 2019

Saker:

- Godkjenning av innkalling og referat

1. Strategi 2030 (høringsfrist 1.11.2019)

2. Ny stipendordning/nytt om programmer for nord-sør-samarbeid

3. Innspill til Norad ang. ny NORHED-utlysning 2020

4. Eventuelt

 

5. februar 2019 kl 14-15.30

Saker:

Orienteringer

- Kampanje for å oppfordre ansatte til å støtte SAIH

- Call for proposals for ARUA conference 18-20 nov 2019

SAK:

Bærekraftsmålene i UiOs strategi

  • Oppdatering ang. arrangementsforberedelser til åpent seminar
  • Presentasjoner fra de fire tenketankområdene
  • Diskusjon
Publisert 6. feb. 2019 15:36 - Sist endret 10. sep. 2020 11:28