Møter i Nord-sør-utvalget 2019

Utvalget møtes ca 4 ganger i året.

Tidligere møter:

5. februar 2019 kl 14-15.30

Saker:

Orienteringer

- Kampanje for å oppfordre ansatte til å støtte SAIH

- Call for proposals for ARUA conference 18-20 nov 2019

SAK:

Bærekraftsmålene i UiOs strategi

  • Oppdatering ang. arrangementsforberedelser til åpent seminar
  • Presentasjoner fra de fire tenketankområdene
  • Diskusjon
Publisert 6. feb. 2019 15:36 - Sist endret 7. mars 2019 17:32