Møter i Utvalg for nord-sør-samarbeid 2017

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 20.11.2017, kl 9-11

Sted: Lucy Smiths hus, 10.etasje, styrerommet (1005)

04/17 Godkjenning av innkalling

05/17 Kort presentasjon av utvalget og dets arbeid v/Brita Stedje , leder av utvalget

06/17 Viserektor Åse Gornitzka orienterer om rektoratets foreløpige tanker og prioriteringer relevant for nord-sør-samarbeid

07/17 Ideer og diskusjon omkring hvordan UiO kan jobbe mer systematisk for å bidra til FNs bærekraftsmål

08/17 Orienteringer

  • NORPART ny utlysning i 2018
  • NORHED evaluering i 2017/18
  • Oppnevningsprosess for utvalget 2018-19

09/17 Eventuelt

Det er ingen utsendte sakdokumenter, men generell info om Agenda 2030 og FNs bærekreaftsmål finnes på FNs hovedside om bærekraftig utvikling.

 

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 28. mars 2017

01/17 Godkjenning av innkalling


01/16 (Oppfølging fra forrige møte): Valg av nestleder - Vedtakssak


09/16 (Oppfølging fra forrige møte): Rullerende handlingsplan - Diskusjonssak


02/17 Rektorvalg - Diskusjonssak

Leserinnlegg fra nord-sør-utvalget: http://www.uniforum.uio.no/leserbrev/2017/ber-rektorkandidatene-svare-pa-globalt-samfunnsanv.html

Svar fra rektorkandidat Hans Petter Graver: http://www.uniforum.uio.no/leserbrev/2017/graver-svarer-om-nord-sor-samarbeid.html

Svar fra rektorkandidat Svein Stølen: http://www.uniforum.uio.no/leserbrev/2017/oppfordrer-til-tett-og-god-dialog-med-land-i-sor.html


03/17 Universitetenes rolle i å følge opp FNs 2030-agenda og bærekraftsmålene - Diskusjonssak

- Initiativ fra UiB: Se notat til utvalget fra Desmond McNeill (SUM)

- Brev fra KD om oppfølging av FNs bærekraftsagenda (vedlagt)


04/17 Eventuelt

Publisert 21. mars 2017 11:42 - Sist endret 1. jan. 2019 14:22