Møter i nord-sør-utvalget 2018

Kommende møter

Mandag 3. desember kl 14.00-15.30, sted: Lucy Smiths hus, 10. etasje, møterom 3 (1003)

 

Torsdag 27. september kl 14.00-15.30, sted: Lucy Smiths hus, 10. etasje, møterom 2 (1002)

Utkast til saksliste 27. september:

- Oppdatering/info om saken med evaluering av utfasing av kvoteordningen

- Evt oppfølging av saken med info om hvordan studenter fra sør har det på UiO

- Besøk av SAIH for en presentasjon og å diskutere mulig samarbeid på UiO

- Evt. Arrangement i 2019

- Orienteringer

 

Tidligere Møter

 

Saker til møte i nord-sør-utvalget tirsdag 8 mai kl 14-15.30 i Styrerommet (1005) i Lucy Smiths hus.

Saker:

  • Innspill til ledelsen om strategiprosessen og FNs bærekraftsmål
  • Leder i ISU-UiO, Siphiwe Lino kommer og forteller om hva de internasjonale studentene er opptatt av med fokus på studenter fra sør
    Presentasjon: https://sway.com/8S3WMIACymqbrQT7?ref=Link
  • Forberedelse for et tematisk møte om FNs bærekraftsmål og samarbeid på tvers av UiO (saken ble utsatt)

Orienteringer:

- UiO som medlem i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)

- Orientering fra møte med Norad om Kunnskapsbanken 2. mai (Kristin Braa og Marit)

- Evaluering av utfasing av kvoteordningen

 

Saker til møte i nord-sør-utvalget 12. februar 2018, kl 13:30-15:00

Sted: Lucy Smiths hus, 10. etasje, Styrerommet

 

01/18 Konstituering av utvalget og kort presentasjon av medlemmene og utvalgets arbeid

02/18 Orienteringer:

- Møte i the Guild 23.1: North/South dialogue scoping meeting

- Kort fra UiB konferansen Knowledge for our Common Future 8-9 Feb http://www.uib.no/en/sdgconference/110728/knowledge-our-common-future (konferansen blir streamet)

03/18 NORPART-programmet

- Orientering fra project coordinator seminar 25.1

- Utvikling I programmet og neste utlysning med frist 31.5 2018

04/18 Medlemmenes innspill til temaer og prioriteringer I kommende periode

05/18 Eventuelt

Forslag til neste møte vår 2018

Publisert 31. jan. 2018 10:26 - Sist endret 1. jan. 2019 14:22