Møter i nord-sør-utvalget 2014

Møteplan 2014: 4. mars, 26. mars, 25. juni, 8. september, 6. oktober

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 6. oktober 2014

 • Godkjenning av innkalling og referat
 • 09/14    MOOCs i nord-sør-samarbeid
 • 04/14    Kvotestipend-evalueringen

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 8. september 2014

 • 08/14   Godkjenning av innkalling og referat
 • 09/14   MOOCs i nord-sør-samarbeid
 • 04/14    Kvotestipend-evalueringen
 • 06/14    Seminar/konferanse knyttet til nord-sør-samarbeid

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 25. juni 2014

 • 05/14 Godkjenning av innkalling
 • 04/14 Kvotestipend-evalueringen
 • 02/14 Arbeidsprogram for utvalget
 • 06/14 Seminar/konferanse knyttet til nord-sør-samarbeid
 • 07/14 Eventuelt

Orienteringer:

 • Sør-Afrika som nytt prioritert land for UiO fra 2015
 • Ny stortingsmelding 25 2013/14: Utdanning for utvikling
 • Erasmus+ Capacity Building

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 26. mars 2014

 • 03/14             NOMA og NUFU årsrapporter

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 4. mars 2014

 • 01/14 Utvalget konstituerte seg
 • 02/14 Informasjon/diskusjon om arbeidsoppgaver og arbeidsprogram
 • 03/14 NOMA og NUFU årsrapporter
 • 04/14 Evaluering av kvoteordningen
 • 16/13 Eventuelt
Publisert 5. feb. 2016 10:38 - Sist endret 5. feb. 2016 13:10