Møter i Utvalg for nord-sør-samarbeid 2016

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 30. november 2016

01/16 Konstituering av utvalget - oppfølging fra forrige møte

  • Formell konstituering

  • Oppnevningsbrev er sendt ut til enhetene

  • Presentasjon av leder for utvalget, Brita Stedje, og kort presentasjonsrunde

08/16 Godkjenning av innkalling og informasjon om referat fra forrige møte

  • Forslag fra Avdeling for fagstøtte: Godkjenning av referat på epost etter hvert møte, etter frist. – F.eks. referat sendes ut innen én uke etter møtet, med godkjenningsfrist én uke etter at det er sendt ut. Dette vil bidra til at det referat blir tilgjengelig på et tidligere tidspunkt enn dersom det først godkjennes på neste møte.

09/16 Hva skal utvalget arbeide med i 2017?

  • Rullerende handlingsplan

10/16 Orientering om NORPART-tildeling (med forbehold om at den er klar)

11/16 Eventuelt

 

Saker til møte i Utvalg for nord-sør-samarbeid 18. januar 2016

01/16 Ang. konstituering av utvalget

02/16 Godkjenning av innkalling og informasjon om referat fra forrige møte

03/16 Informasjon og diskusjon om overgangen fra kvoteprogrammet til nytt partnerskapsprogram for samarbeid med utviklingsland Foreløpig informasjon fra SIU om programmet: http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Samarbeid-med-utviklingsland/Partnerskapsprogram

04/16 Orientering om ulandsseminar 5. april kl 17.15-18.45 "How can UiO students contribute to global partnerships?"

05/16 Orientering om prosessen med å søke Erasmus+ global mobilitet

06/16 Orientering om H2020 Marie S. Curie til ansattemobilitet Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Kan det brukes for nord-sør-samarbeid?

07/16 Eventuelt

Publisert 15. feb. 2012 07:33 - Sist endret 1. jan. 2019 18:03