Opprettelse av nettverk ved UiO

Alle nettverk som eies av en avdelingsdirektør i LOS og som har deltakere fra enhetene skal utarbeide mandat. Mandatet skal godkjennes av universitetsdirektøren.

Mandatets elementer

Mandatet skal inneholde følgende elementer:

 • Eier
 • Deltakere
 • Formål
 • Forpliktelse
 • Innkalling/agenda

Forbedringspotensial

 • Alle nettverk skal vurdere muligheter for forbedringer for enten arbeidsprosesser, og/eller administrative systemer.
 • Nettverket må spesifisere hvilke område og/eller systemer dette gjelder.
 • Hvis de har en slik funksjon, så skal det spesifiseres hvordan endringsønsker meldes inn, behandles, og hvordan tilbakemeldinger skjer til den som har meldt inn endringsønske.

Innmelding og behandling av endringsønsker

 • Det skal fremgå tydelige hvilke område og/eller systemer som dette gjelder. Det skal fremgå tydelig hvordan man melder inn endringsønsker.
 • Alle innmeldte endringsønsker skal være på vegne av fakultetet/muséet, og det skal gå frem hvilken behandling som har skjedd lokalt.
 • Innmeldte endringsønsker skal behandles til fastsatte tidspunkter etter en hyppighet som bestemmes. Ansvarlig fagavdeling skal lage en innstilling som samler opp endringsønskene, og gi et forslag til behandling og beslutning.
 • De som har sendt inn endringsønskene skal ha tilbakemelding

Eksempel

Eksempel bruk av mal er: Nettverket for FS-koordinatorer ved UiO
 

Publisert 27. juni 2017 14:49 - Sist endret 27. juni 2017 15:00