Profesjonsfaglig forum

Profesjonsfaglig Forum ved UiO ble opprettet i 2018. Forumet består av representanter for utdanninger ved UiO som retter seg mot definerte praksis- og yrkesfelt.

Retningslinjer for forumet

  1. Profesjonsfaglig Forum ved UiO er et konsultativt organ for utdanninger ved UiO som retter seg mot definerte praksis- og yrkesfelt.
  2. Forumets formål er å øke samhandlingen mellom utdanningene i spørsmål som vedrører profesjonsrettet utdanning og forskning.
  3. Forumet består av representant, med fast vararepresentant, fra de utdanningene som er tilsluttet forumet. Representantene oppnevnes av sine respektive fakultetet. 
  4. Forumet velger selv sin ledelse med funksjonstid for ett år, med mulighet for forlengelse til to år. Ledelsen forbereder, kaller inn til og leder møter i forumet.
  5. Forumet velger selv sin agenda og står fritt til å foreslå temaer/saker for Utdanningskomiteen eller andre aktuelle organer. 

Arbeidsutvalg

Forumets arbeidsutvalg fra 1. januar 2020 er: Alix Young Vik, Henrik Schultz, og  Melanie Kirmess

Forumets medlemmer

Fakultet

Fagområde

Representant

Det humanistiske fakultet

Konservering

Dowtje van der Meulen, konservator

Det juridiske fakultet

Jus

Tarjei Bekkedal, professor, studiedekan

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Farmasi

Henrik Schultz, instituttleder

Det medisinske fakultet

Medisin

Elin Olaug Rosvold, prodekan

Det medisinske fakultet

Helsefag

Ragnhild Hellesø, professor

Det medisinske fakultet

Klinisk ernæringsfysiologi

Hilde Kristin Brekke, professor

 

Det medisinske fakultet

Geriatrisk sykepleie

Edel Jannecke Svendsen, førsteamanuensis 

Det odontologiske fakultet

Odontologi

Alix Young Vik, professor, studiedekan

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Psykologi

Vibeke Moe, førsteamanuensis, utdanningsleder

Det teologiske fakultet

Teologi

Sivert Angel, førsteamanuensis

Det utdannings-vitenskapelige fakultet

Spesialpedagogikk

Melanie Kirmess, førsteamanuensis, faglig studieleder

Det utdannings-vitenskapelig fakultet

Lærerutdanning

Kirsti Lyngvær Engelien, utdanningsleder

Publisert 9. apr. 2019 15:29 - Sist endret 25. mars 2020 12:10