Ressursgruppe for SFF / SFI

Ressursgruppe for SFF /SFI i LOS opprettes jfr. universitetsstyrets vedtatte «Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO» i mars 2019 (2019/2794, V-SAK 8).

Ressursgruppen koordineres av Avdeling for forskningsadministrasjon, er sammensatt på tvers av LOS og skal operere i henhold til vedlagte mandat.

Formål

Ressursgruppen skal bistå administrativt med å ivareta  SFIer og SFIer gjennom hele livsløpet (søknadsfase, etableringsfase, driftsfase og innfasing).  
 
Gruppen skal:

  • bidra med råd og problemløsning i saker som vanskelig lar seg løse ved vertsfakultet/enhet gjennom ordinære strukturer eller linjer.
  • bidra til å utvikle systematiske og helhetlige løsninger for SFF- og SFIer og til informasjon og spredning av god praksis.  

Førende for arbeidet er UiOs senterpolitikk for eksternfinansierte sentre, UiOs retningslinjer for SFF/SFI (2017), samt regler for ordinære eksternfinansierte prosjekter.


«Task force» er en sentral støttefunksjon og utgjør et tillegg til den løpende kontakten og ansvaret for problemløsning mellom senteret og vertsenhetens ledelse og administrative støtte. 

Publisert 8. sep. 2019 11:47 - Sist endret 25. mars 2020 12:05