Ressursgruppe for SFF / SFI - sammensetning

Koordinator:       Vibeke Alm, Avd. for forskningsadministrasjon

Medlemmer:       Terje Bakke, Avdeling for administrative systemer                                              Britt Amundsen Hoel,  Eiendomsavdelingen                                                        Magnus Hovland,  USIT                                                                                            Liv Dalen Tennøe  Kommunikasjonsavdelingen                                                  Gina Kristine Berg  Avdeling for personalstøtte 

 

 

 

Publisert 9. sep. 2019 11:20 - Sist endret 8. okt. 2019 13:20