Studiestartnettverket

Studiestartnettverket er et forum for erfaringsutveksling og koordinering av studiestartsarbeidet ved UiO, inkludert fadderordning, informasjon til nye studenter og mottak av internasjonale studenter.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

  • Studiestartkoordinator i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Morten Aase Løver (leder)
  • Arbeidsleder mottak internasjonale studenter
  • Jevnlig representasjon av leder for Fadderutvalget

Fakultetene

Mandat

Nettverkets mandat (vedtatt av Universitetsdirektøren i februar 2015). Se også nettverkets instrukser og oversikter.

Møter i nettverket

Se nettverkets møter og referater

Se referater fra faddersjefnettverkets møter

Publisert 9. mars 2015 12:56 - Sist endret 28. okt. 2019 09:16